REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-737/18: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Vnesheconombank / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie - Umieszczenie nazwy skarżącego w wykazie podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Nadużycie władzy - Prawo własności - Prawo do wykonywania działalności gospodarczej - Równość traktowania)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-739/14: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - - PSC Prominvestbank / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie - Umieszczenie nazwy podmiotu będącego właścicielem skarżącej w wykazie podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Nadużycie władzy - Prawo własności - Prawo do wykonywania działalności gospodarczej - Równość traktowania)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-798/14: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - DenizBank / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie - Umieszczenie nazwy podmiotu będącego właścicielem skarżącej w wykazie podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Układ stowarzyszeniowy UE-Turcja - Prawa podstawowe - Proporcjonalność)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-68/15: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2018 r. - HH Ferries i in./Komisja (Pomoc państwa - Pomoc na rzecz stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Sund - Finansowanie publiczne przyznane przez państwo szwedzkie i państwo duńskie na rzecz projektu infrastrukturalnego dotyczącego stałego połączenia przez cieśninę Sund - Gwarancje państwowe - Pomoc podatkowa - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt zaskarżalny - Dopuszczalność - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Poważne trudności - Pojęcie systemu pomocy - Pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania - Ocena elementu pomocy zawartego w gwarancji - Ograniczony charakter pomocy zawartej w gwarancji - Proporcjonalność - Uzasadnione oczekiwania)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-515/15: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Almaz-Antey / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie - Pozostawienie nazwy skarżącej w wykazie podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Proporcjonalność - Błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia - Prawa podstawowe)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-627/16: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Republika Czeska / Komisja (EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Republikę Czeską - Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji - Kontrole za pomocą teledetekcji - Sektor wina - Zasada wzajemnej zgodności - Powtarzalność niezgodności)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-702/16 P: Wyrok Sądu z dnia 18 września 2018 r. - Barroso Truta i in. / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odwołanie - Służba publiczna - Personel kontraktowy - Emerytury i renty - Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii praw emerytalnych nabytych wcześniej w ramach systemów krajowych - Szkoda wynikła z rzekomego braku wystarczających informacji przedstawionych skarżącym przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę przy przekazywaniu propozycji dotyczących liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury - Oddalenie skargi o odszkodowanie w pierwszej instancji - Artykuł 77 akapit czwarty regulaminu pracowniczego - Szkoda majątkowa)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-61/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2018 r. - Selimovic / Parlament (Prawo instytucjonalne - Parlament Europejski - Mobbing - Decyzja przewodniczącego Parlamentu w sprawie nałożenia na posła europejskiego sankcji nagany - Artykuł 166 regulaminu Parlamentu - Prawo do dobrej administracji - Prawo dostępu do akt - Obowiązek uzasadnienia - Pewność prawa - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność pozaumowna)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-73/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - RS / Komisja (Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zatrudnienie - Konkurs wewnętrzny - Stworzenie listy rezerwy kadrowej celem naboru asystentów - Warunek dopuszczenia dotyczący wymogu nieprzerwanego okresu zatrudnienia przez 12 miesięcy poprzedzających upływ terminu zgłaszania kandydatur - Urlop z przyczyn osobistych - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach konkursowych)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-79/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - Schoonjans / Komisja (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Zatrudnienie - Konkurs wewnętrzny - Stworzenie listy rezerwy kadrowej celem naboru asystentów - Warunek dopuszczenia dotyczący grupy funkcyjnej, w której kandydat jest zaszeregowany w dniu upływu terminu do zgłoszenia kandydatury - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach konkursowych)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-93/17: Wyrok Sądu z dnia 18 września 2018 r. - Duferco Long Products / Komisja (Pomoc państwa - Sektor hutnictwa żelaza i stali - Pomoc przyznana przez Belgię na rzecz szeregu przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Obowiązek uzasadnienia - Pojęcie pomocy państwa - Korzyść - Kryterium inwestora prywatnego)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-94/17: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - ACTC / EUIPO - Taiga (tigha) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego tigha - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TAIGA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001] - Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-104/17: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Apple / EUIPO - Apo International (apo) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego apo - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający jabłko i wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe APPLE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001])

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-184/17: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Leifheit / EUIPO (Ułożenie czterech zielonych kwadratów na wadze) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego składającego się z czterech zielonych kwadratów na wadze - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-418/17: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2018 r. - Eduard Meier / EUIPO - Calzaturificio Elisabet (Safari Club) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie do rejestracji słownego unijnego znaku towarowego Safari Club - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy WS Walk Safari - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-652/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2018 r. - Eddy’s Snack Company / EUIPO - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Eddy’s Snackcompany - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TEDDY - Względna podstawa odmowy rejestracji - Zasada ne ultra petita - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-664/16: Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2018 r. - PJ/EUIPO - Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Reprezentacja przez adwokata niebędącego osobą trzecią niezależną od strony skarżącej - Wstąpienie do sprawy w miejsce jednej ze stron sporu - Przeniesienie praw zgłaszającej unijny znak towarowy - Reprezentacja przez adwokata niebędącego osobą trzecią niezależną od wnioskującej o wstąpienie do sprawy w miejsce jednej ze stron - Niedopuszczalność)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-750/17: Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. - Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Komisja [Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Wniosek o udzielenie dostępu do uwag Komisji Europejskiej oraz szczegółowej opinii państwa członkowskiego w ramach procedury powiadamiania na podstawie dyrektywy (UE) 2015/1535 - Odmowa dostępu - Ujawnienie po wniesieniu skargi - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-401/18 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 4 lipca 2018 r. - SFIE-PE / Parlament (Środek tymczasowy - Prawo instytucjonalne - Strajk tłumaczy ustnych - Przyjęte przez Parlament Europejski środki mające na celu wezwanie tłumaczy ustnych do podjęcia pracy - Wniosek o zawieszenie wykonania - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Częściowa niedopuszczalność - Wyważenie wchodzących w grę interesów)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-402/18 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 4 lipca 2018 r. - Aquino i in. / Parlament (Środek tymczasowy - Prawo instytucjonalne - Strajk tłumaczy ustnych - Przyjęte przez Parlament Europejski środki mające na celu wezwanie tłumaczy ustnych do podjęcia pracy - Wniosek o zawieszenie wykonania - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Częściowa niedopuszczalność - Wyważenie wchodzących w grę interesów)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-507/18: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2018 r. - Francja /Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-520/18: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2018 r. - BGC Partners / EUIPO - Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-521/18: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2018 r. - BGC Partners / EUIPO - Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-522/18: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2018 r. - BGC Partners / EUIPO - Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-523/18: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2018 r. - BGC Partners / EUIPO - Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA