REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie specjalne nr 26/2018 - „Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych - Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie wyzwań dotyczących bezpieczeństwa w krajach należących do Partnerstwa Wschodniego oraz w sprawie zwiększenia roli UE w zaradzaniu tym wyzwaniom

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w państwach członkowskich UE i krajach Partnerstwa Wschodniego

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie zwiększania efektywności energetycznej i zrównoważonej energii w UE i krajach partnerskich z Europy Wschodniej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie rozwiązywania problemu pracy nieformalnej i nierejestrowanej oraz wzmocnienia zabezpieczenia społecznego pracowników w Unii Europejskiej i państwach Partnerstwa Wschodniego

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji, w szczególności Ołeha Sencowa

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie przyspieszenia ratyfikacji w parlamentach narodowych UE Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata po 2020 r. i rozwoju modelu „Partnerstwo Wschodnie plus”

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.40335 - rumuńskie gazociągi międzysystemowe

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9016 - CMA CGM/Container Finance)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9116 - Morgan Stanley/VTG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8948 - Spirit/Asco)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9079 - Advent International Corporation/KN Group)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Powiadomienie rządu Danii zgodnie z dyrektywą Rady 2009/119/WE nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2019 - EAC/A03/2018 - Program Erasmus+

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8881 - Bergé/GEFCO/JV)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9049 - E.ON/Clever/UFC Scandinavia JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA