REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-273/17: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2018 r. - Quadri di Cardano/Komisja (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Dodatek zagraniczny - Artykuł 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Dziesięcioletni okres odniesienia - Obywatelstwo państwa zatrudnienia - Miejsce zamieszkania w państwie zatrudnienia - Obowiązki w organizacji międzynarodowej - Umowa o pracę tymczasową)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-275/17: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2018 r. - Curto / Parlament (Służba publiczna - Akredytowani asystenci parlamentarni - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Artykuł 12a regulaminu pracowniczego - Mobbing - Komitet doradczy ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy rozpatrujący skargi akredytowanych asystentów parlamentarnych wobec członków Parlamentu - Decyzja oddalająca wniosek o udzielenie wsparcia - Błąd w ocenie - Zakres obowiązku wspomagania - Czas trwania postępowania administracyjnego - Rozsądny termin - Odmowa przekazania sporządzonych przez komitet doradczy sprawozdań)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-377/17: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2018 r. - SQ / EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Skarga na mobbing - Dochodzenie administracyjne - Pojęcie „mobbingu” - Wymóg, by zarzucane zachowanie powtarzało się, aby mogło stanowić „mobbing” - Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec osoby zachowującej się w ten sposób - Obowiązek zachowania poufności dotyczący toczącego się dochodzenia administracyjnego i, w konsekwencji, decyzji w sprawie zakończenia postępowania, w którym stwierdzono istnienie mobbingu)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-379/18: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2018 r. - WI / Komisja

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-417/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2018 r. - Cdt / EUIPO

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-420/18: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2018 r. - JPMorgan Chase i in. / Komisja

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-425/18: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2018 r. - Altice Europe / Komisja

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-426/18: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2018 r. - Bizbike i Hartmobile / Komisja

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-429/18: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2018 r. - BRF i SHB Comercio e Industria de Alimentos / Komisja

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-457/18: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2018 r. - Zotkow / Komisja

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-465/18: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2018 r. - Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-466/18: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2018 r. - Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-467/18: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2018 r. - Audimas / EUIPO - Audi (AUDIMAS)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-469/18: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2018 r. - Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-477/18: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2018 r. - Užstato sistemos administratorius / EUIPO - DPG Deutsche Pfandsystem (Przedstawienie butelki i strzałki)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-479/18: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2018 r. - Multifit / EUIPO (Premiere)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8896 - Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych i okresowych kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości przez Komisję w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji - Dostępność i stosowanie wytycznych w celu wdrożenia pkt 3.6.5 i 3.8.2 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana podczas posiedzenia Komitetu w dniu 10 lipca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40181 - Philips - Sprawozdawca: Szwecja

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa AT.40181 - Philips

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40181 - Philips (ograniczenia wertykalne)) (notyfikowana jako dokument numer C(2018)4797 final)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do spółki TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.”(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9060 - HP/Apogee)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA