REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8717 - Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8705 - BC Partners/Ceramtec)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Konkluzje Rady - Transgraniczne aspekty polityki alkoholowej - zwalczanie szkodliwego używania alkoholu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Konkluzje Rady z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie europejskiego identyfikatora prawodawstwa

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8759 - CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-256/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-759/16, Campailla / Unia Europejska, wniesione w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez Massima Campaillę

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-452/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Hiszpania) w dniu 11 lipca 2018 r. - XZ / Ibercaja Banco, S.A.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-453/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia Vigo (Hiszpania) w dniu 11 lipca 2018 r. - Bondora AS / Carlos V.C.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-460/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 maja 2018 r. w sprawie T-574/16, HK / Komisja, wniesione w dniu 12 lipca 2018 r. przez HK

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-468/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Constanţa (Rumunia) w dniu 18 lipca 2018 r. - R / P

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-480/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 23 lipca 2018 r. - AS „PrivatBank”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-489/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 26 lipca 2018 r. - Farmland Kft. / Földművelésügyi Miniszter

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-492/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 27 lipca 2018 r. - Openbaar Ministerie / TC

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-494/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hiszpania) w dniu 27 lipca 2018 r. - Bondora AS / XY

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-496/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 30 lipca 2018 r. - HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. i in. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-497/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 30 lipca 2018 r. - Budapesti Közlekedési Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA