REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-499/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie rozszerzonym) wydanego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie T-429/13, Bayer CropScience AG / Komisja Europejska, wniesione w dniu 27 lipca 2018 r. przez Bayer CropScience AG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-500/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Specializat Cluj (Rumunia) w dniu 30 lipca 2018 r. - AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-503/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 16 maja 2018 r. w sprawie T-23/17, Barnett/Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), wniesione w dniu 26 lipca 2018 r. przez Inge Barnett

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-525/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie T-86/17, Le Pen/Parlament Europejski, wniesione w dniu 9 sierpnia 2018 r. przez Marion Le Pen

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-526/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Göteborg (Szwecja) w dniu 13 sierpnia 2018 r. - AA / Migrationsverket

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-549/18: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2018 r. - Komisja Europejska / Rumunia

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-556/18: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-14/16: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2018 r. - Apimab Laboratoires i in. / Komisja [Ochrona konsumentów - Określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych suplementach diety - Rozporządzenie (EWG) nr 315/93 - Analiza ryzyka - Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność - Zasada niedyskryminacji]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-613/16: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - PH / Komisja (Służba publiczna - Zatrudnienie - Konkurs otwarty - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AST-SC/03/15 - Decyzja o wykluczeniu kandydata z konkursu - Powiązania rodzinne z członkiem komisji konkursowej - Równość traktowania)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-654/16: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2018 r. - Foshan Lihua Ceramic/Komisja {Dumping - Przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chin - Artykuł 11 ust. 3 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 11 ust. 3 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/1036] - Odmowa przeprowadzenia częściowego przeglądu okresowego, ograniczonego do dumpingu, odnośnie do ostatecznego cła antydumpingowego ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 917/2011 - Trwała zmiana okoliczności - Kontrola wyrywkowa - Badanie indywidualne - Brak współpracy w dochodzeniu, które doprowadziło do przyjęcia ostatecznych środków}

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-788/16: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - De Geoffroy i in. / Parlament (Służba publiczna - Urzędnicy - Urlopy - Przyjęcie nowych wytycznych Parlamentu w sprawie urlopów - Decyzje indywidulane wydane na podstawie nowych wytycznych w służbach tłumaczeń ustnych - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Interes służby - Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-905/16: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - Chefaro Ireland / EUIPO - Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy NUIT PRECIEUSE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy EAU PRECIEUSE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-55/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - Healy/Komisja (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Zatrudnienie - Konkurs wewnętrzny - Stworzenie listy rezerwy kadrowej celem naboru asystentów - Warunek dopuszczenia dotyczący stażu pracy w służbie Komisji - Niedopuszczenie do udziału w egzaminach konkursowych)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-112/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - Pelikan/EUIPO - NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego NEW ORLEANS PELICANS - Wcześniejsze słowne unijne i wcześniejszy graficzny krajowy znaki towarowe Pelikan - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-584/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2018 r. - Primart/EUIPO - Bolton Cile EspaĂąa (PRIMART Marek Łukasiewicz) { Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PRIMART Marek Łukasiewicz - Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe PRIMA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-180/14: Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. - Front Polisario/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności - Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską i Królestwem Marokańskim - Protokół ustalający uprawnienia do połowów przewidziane w tym porozumieniu - Akt zawarcia - Możliwość stosowania tego porozumienia i tego protokołu do terytorium Sahary Zachodniej i do wód do niej przyległych - Brak czynnej legitymacji procesowej - Niedopuszczalność)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-101/17: Postanowienie Sądu z dnia 27 lipca 2018 r. - Apple Distribution International / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Planowana przez Niemcy pomoc na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-251/18 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 20 sierpnia 2018 r. - IFSUA/Rada (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb - Środki dotyczące połowu labraksa - Zakaz łowienia w ramach połowów rekreacyjnych - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-417/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 lipca 2018 r. - CdT / EUIPO (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Prawo instytucjonalne - Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania EUIPO - Korzystanie z usług wykonawców zewnętrznych - Brak pilnego charakteru)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-485/18: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2018 r. - CompaĂąia de Tranvías de la CoruĂąa / Komisja

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-486/18: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2018 r. - Danske Slagtermestre / Komisja Europejska

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-494/18: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2018 r. - PO/ESDZ

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-527/18: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2018 r. - K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-715/15: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2018 r. - BBY Solutions / EUIPO - Worldwide Sales Corporation EspaĂąa (BEST BUY GEEK SQUAD)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-773/15: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2018 r. - BBY Solutions / EUIPO - Worldwide Sales Corporation EspaĂąa (BEST BUY)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA