REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40469 - Denon & Marantz (ograniczenia wertykalne)) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4774 final)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8394 - Essilor/Luxottica - Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa M.8394 - Essilor/Luxottica

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 1 marca 2018 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8394 - Essilor/Luxottica) (notyfikowanej jako dokument nr C(2018) 1198 final)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie specjalne nr 20/2018 - „Afrykańska architektura pokoju i bezpieczeństwa - konieczna jest zmiana ukierunkowania unijnego wsparcia”

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie E-6/17 - Fjarskipti hf. v Síminn hf. (Art. 54 EOG - Nadużycie pozycji dominującej - Zawężanie marży - Prawo do odszkodowania - Stosowanie przepisów Porozumienia EOG w postępowaniu krajowym - Znaczenie ostatecznego orzeczenia organu ds. konkurencji)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie E-9/17 - Edmund Falkenhahn AG v Urząd ds. Nadzoru Rynków Finansowych (Finanzmarktaufsicht) (Dyrektywa 2009/110/WE - Instytucje pieniądza elektronicznego - Umorzenie według wartości nominalnej - Wymogi ochronne)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9054 - Broadcom/CA) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9059 - CVC/Messer Group/Divestment Business)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8703 - Porsche Digital/Axel Springer/JV)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8729 - EQT Fund Management/G+E Getec Holding)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7724 ASL/Arianespace - Sprawozdawca: Litwa

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - ASL/Arianespace (M.7724)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 20 lipca 2016 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.7724 - ASL/Arianespace) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4621)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu krzemu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8451 - Tronox/Cristal)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA