REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-187/17: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski Sud u Vukovaru - Chorwacja) - Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak/EUROHERC osiguranje - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja (Odesłanie prejudycjalne - Kontekst faktyczny i prawny sporu w postępowaniu głównym - Brak dostatecznych wyjaśnień - Oczywista niedopuszczalność - Artykuł 53§ 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-440/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 20 lipca 2017 r. - GS/Bundeszentralamt für Steuern

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-454/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 17 maja 2017 r. w sprawie T-519/16, Vincent Piessevaux/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 lipca 2017 r. przez Vincenta Piessevaux

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-471/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 7 sierpnia 2017 r. - Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-484/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-486/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Włochy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. CROB)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-487/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - postępowanie karne przeciwko Alfonsowi Verlezzy i in.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-488/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - postępowanie karne przeciwko Carmelinie Scaglione

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-489/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 10 sierpnia 2017 r. - postępowanie karne przeciwko MAD Srl

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-494/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Appello di Trento (Włochy) w dniu 14 sierpnia 2017 r. - Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ  e della Ricerca - MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-509/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Antwerpen (Belgia) w dniu 21 sierpnia 2017 r. - Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-510/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (Słowacja) w dniu 22 sierpnia 2017 r. - postępowanie karne przeciwko ML

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-528/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 4 września 2017 r. - Milan Božičevič Ježovnik/Republika Słowenii

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-530/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 lipca 2017 r. w sprawie T-215/15, M.Y. Azarov/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 7 września 2017 r.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-539/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 13 lipca 2017 r. w sprawie T-65/15, Talanton AE/Komisja Europejska, wniesione w dniu 13 września 2017 r. przez Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-543/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. - Komisja Europejska/Królestwo Belgii

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-663/15: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 14 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-275/16: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 14 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino i in./AutoritĂ  per le Garanzie nelle Comunicazioni, przy udziale: Poste Italiane SpA

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-475/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 sierpnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Rethymnis - Grecja) - Postępowanie karne przeciwko K.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-255/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 lipca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg - Niemcy) - Bernhard Schloesser, Petra Noll/Société Air France SA

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-564/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Quimitécnica.com i de Mello/Komisja [Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek fosforanów do pokarmów zwierząt - Grzywna nałożona solidarnie na zakończenie postępowania ugodowego - Płatność rozłożona na raty - Decyzja nakazująca ustanowienie gwarancji bankowej w banku mającym ocenę finansową (rating) „AA” dla zobowiązań długoterminowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt zaskarżalny - Dopuszczalność - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-350/13: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2017 r. - Jordi Nogues/EUIPO - Grupo Osborne (BADTORO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BADTORO - Wcześniejsze, słowne unijne i graficzny krajowy, znaki towarowe TORO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Podobieństwo towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-214/15: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - Novartis/EUIPO - Meda (Zymara) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Zymara - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FEMARA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-238/15: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - Novartis/EUIPO - Meda (Zimara) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Zimara - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FEMARA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 - Obowiązek rozpoznania odwołania w całości - Artykuł 64 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-386/15: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2017 r. - Jordi Nogues/EUIPO - Grupo Osborne (BADTORO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BADTORO - Wcześniejsze, graficzny i słowny, unijne znaki towarowe TORO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Podobieństwo towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Zawieszenie postępowania administracyjnego - Zasada 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA