REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-275/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Friedemann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-276/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Michael Siegberg/TUIfly GmbH

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-277/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-278/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Susanne Meyer i in./TUIfly GmbH.

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-279/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Thomas Kiehl/TUIfly GmbH

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-280/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Ralph Eßer/TUIfly GmbH.

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-281/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Thomas Schmidt/TUIfly GmbH

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-282/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 18 maja 2017 r. - Werner Ansorge gegen TUIfly GmbH

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa C-290/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 22 maja 2017 r. - Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH.

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa C-291/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 22 maja 2017 r. - Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH.

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa C-301/17: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2017 r. - Komisja Europejska/Rumunia

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa C-313/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 22 marca 2017 r. w sprawie T-231/15, Haswani/Rada, wniesione w dniu 26 maja 2017 r. przez George’a Haswaniego

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-442/12: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2017 r. - Changmao Biochemical Engineering/Rada [Dumping - Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin - Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego - Częściowy przegląd okresowy - Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Koszty ważniejszych nakładów właściwie odzwierciedlające wartości rynkowe - Zmiana okoliczności - Obowiązek uzasadnienia - Termin na wydanie decyzji dotyczącej statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Prawo do obrony - Artykuł 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1225/2009]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-341/13 RENV: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2017 r. - Groupe Léa Nature/EUIPO - Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SO’BiO ētic - Wcześniejsze słowne, unijny i krajowy, znaki towarowe SO…? - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Naruszenie renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-673/15: Wyrok Sądu z dnia 7czerwca 2017 r. - Guardian Europe/Unia Europejska Odpowiedzialność pozaumowna - Reprezentowanie Unii - Przedawnienie roszczeń - Unicestwienie skutków prawnych prawomocnej decyzji - Precyzyjność skargi - Dopuszczalność - Artykuł 47 karty praw podstawowych - Rozsądny termin na wydanie orzeczenia w sprawie - Równe traktowanie - Szkoda majątkowa - Poniesione straty - Utracone korzyści - Szkoda niemajątkowa - Związek przyczynowy

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-726/15: Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca2017 r. - Blaž Jamnik i Blaž/Parlament (Zamówienia publiczne na usługi - Zamówienie dotyczące budynków - Postępowanie przetargowe - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Pomieszczenia na Dom Unii Europejskiej w Lublanie - Odrzucenie oferty po zbadaniu lokalnego rynku - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Brak zbadania dokumentów załączonych do oferty - Naruszenie prawa - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-6/16: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2017 r. - AWG/EUIPO - Takko (Southern Territory 23o48’25"S) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Southern Territory 23o48’25’’S - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SOUTHERN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nro207/2009]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-294/16: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2017 r. - Kaane American International Tobacco/EUIPO - Global Tobacco (GOLD MOUNT) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy GOLD MOUNT - Brak rzeczywistego używania znaku towarowego - Brak uzasadnionego powodu nieużywania - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-221/17: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2017 r. - Mémora Servicios Funerarios/EUIPO - Chatenoud (MEMORAME)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-262/17: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2017 r. - Metrans/Komisja i INEA

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-263/17: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2017 r. - SD/EIGE

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-275/17: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2017 r. - Michela Curto/Parlament

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-289/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Keolis CIF i in./Komisja

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-296/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Buck-Chemie/EUIPO - Henkel (Przedstawienie kulek czyszczących do toalet)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-323/17: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2017 r. - Martinair Holland/Komisja

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA