REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia 3/15: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 14 lutego 2017 r. - Komisja Europejska (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku - Artykuł 3 TFUE - Wyłączna kompetencja zewnętrzna Unii Europejskiej - Artykuł 207 TFUE - Wspólna polityka handlowa - Aspekty handlowe własności intelektualnej - Umowa międzynarodowa mogąca naruszyć wspólne zasady lub zmienić ich zakres - Dyrektywa 2001/29/WE - Artykuł 5 ust. 3 lit. b) i ust. 4 - Wyjątki i ograniczenia na rzecz osób niepełnosprawnych)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-90/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. - Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Komisja Europejska [Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek wosków parafinowych oraz niemiecki rynek gaczu parafinowego - Ustalanie cen i podział rynków - Dowód naruszenia - Nieograniczone prawo orzekania - Przeinaczenie dowodów - Obowiązek uzasadnienia - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 23 ust. 2 - Obliczanie kwoty grzywny - Zasada legalności - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Zasada proporcjonalności]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-94/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2016 r. - Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Komisja Europejska (Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek wosków parafinowych i niemiecki rynek gaczu - Ustalanie cen i podział rynków - Obowiązek uzasadnienia - Dowód naruszenia - Przeinaczenie dowodów)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-95/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. - H&R ChemPharm GmbH/Komisja Europejska [Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek wosków parafinowych i niemiecki rynek gaczu - Ustalanie cen i podział rynków - Obowiązek uzasadnienia - Dowód naruszenia - Przeinaczenie dowodów - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 23 ust. 3 - Obliczenie kwoty grzywny - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. - Zasada proporcjonalności)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-219/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Polityka przemysłowa - Dyrektywa 93/42/EWG - Badanie zgodności wyrobów medycznych - Jednostka notyfikowana upoważniona przez wytwórcę - Obowiązki tej jednostki - Wadliwe implanty piersiowe - Produkcja z wykorzystaniem silikonu - Odpowiedzialność jednostki notyfikowanej)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-317/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - X/Staatssecretaris van Financiën (Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 64 TFUE - Przepływy kapitału do lub z państw trzecich związane ze świadczeniem usług finansowych - Aktywa finansowe na szwajcarskim rachunku bankowym - Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego - Termin na określenie wysokości zobowiązania podatkowego - Przedłużenie terminu na określenie wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku aktywów posiadanych poza państwem członkowskim miejsca zamieszkania)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-499/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas - Litwa) - W, V/X [Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Artykuły 8 - 15 - Jurysdykcja w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych - Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 - Artykuł 3 lit. d) - Przeciwstawne orzeczenia wydane przez sądy różnych państw członkowskich - Dziecko, które ma miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim pobytu swojej matki - Jurysdykcja sądów państwa członkowskiego pobytu ojca w zakresie zmiany prawomocnego orzeczenia, które zostało wcześniej wydane przez te sądy, dotyczącego miejsca pobytu dziecka, zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywania prawa do osobistej styczności - Brak]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-503/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa - Hiszpania) - Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez [Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Sekretarz - Pojęcie „sądu krajowego” - Obligatoryjna jurysdykcja - Wykonywanie funkcji sądowniczych - Niezawisłość - Brak właściwości Trybunału]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-507/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank van Koophandel te Gent - Belgia) - Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV (Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/653/EWG - Koordynacja praw państw członkowskich - Belgijska ustawa transponująca - Umowa agencyjna - Zleceniodawca z siedzibą w Belgii i przedstawiciel z siedzibą w Turcji - Klauzula wyboru prawa belgijskiego - Prawo nieznajdujące zastosowania - Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja - Zgodność)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-592/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 lutego 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo] - Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs/British Film Institute [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. n) - Zwolnienie z podatku niektórych usług kulturalnych - Brak bezpośredniej skuteczności - Określenie usług kulturalnych zwolnionych z podatku - Uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-641/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien - Austria) - Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Dyrektywa 2006/115/WE - Artykuł 8 ust. 3 - Wyłączne prawo organizacji nadawczych - Publiczne udostępnianie - Miejsca dostępne publicznie za opłatą - Udostępnianie programów za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-145/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam - Niderlandy) - Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura scalona - Ważność - Rozporządzenie (UE) nr 301/2012 - Pozycje 8703 i 8711 - Trzykołowy pojazd zwany „Spyderem”)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-578/16 PPU: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Słowenia.) - C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Granice, azyl i imigracja - System dubliński - Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 - Artykuł 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Nieludzkie lub poniżające traktowanie - Przekazanie ciężko chorej osoby ubiegającej się o azyl do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku - Brak istotnych powodów ku temu, by przypuszczać, że występują widoczne systemowe nieprawidłowości w tym państwie członkowskim - Obowiązki nałożone na państwo członkowskie, które wykonuje przekazanie)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-28/16: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria - Węgry) - Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 2, 9, 26, 167, 168 i 173 - Odliczenie podatku naliczonego - Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego - Spółka holdingowa świadcząca nieodpłatnie usługi na rzecz swych spółek zależnych)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-280/16 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 stycznia 2017 r. - Amrita Soc. coop. arl i in./Komisja Europejska [Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Ochrona sanitarna roślin - Dyrektywa 2000/29/WE - Ochrona przed wprowadzaniem do Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiem się w niej organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych - Decyzja wykonawcza (UE) 2015/789 - Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells i Raju) - Skarga o stwierdzenie nieważności - Artkuł 263 akapit czwarty TFUE - Akt regulacyjny - Środki wykonawcze - Osoba, której akt dotyczy indywidualnie]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-137/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie T-460/15, Petraitis/Komisja, wniesione w dniu 7 marca 2016 r. przez Juozasa Edvardasa Petraitisa

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-501/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie T-429/15: Monster Energy/EUIPO - MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ), wniesione w dniu 22 września 2016 r. przez Monster Energy Company

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-502/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie T-567/15: Monster Energy/EUIPO - MAD CATZ INTERACTIVE (REPRESENTATION OF A BLACK SQUARE WITH FOUR WHITE LINES), wniesione w dniu 22 września 2016 r. przez Monster Energy Company

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-625/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie T-660/16, Anikó Pint przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 grudnia 2016 r. przez Anikó Pint

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-665/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 22 grudnia 2016 r. - Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-1/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Apello di Torino (Włochy) w dniu 2 stycznia 2017 r. - Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-3/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 3 stycznia 2017 r. - Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-11/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Aue, Zweigstelle Stollberg (Niemcy) w dniu 10 stycznia 2017 r. - Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-20/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 18 stycznia 2017 r. - Vincent Pierre Oberle

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-21/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 18 stycznia 2017 r. - Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA