REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8420 - Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których zastosowanie mają środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/689, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/685, dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39639 - Napędy optyczne - Sprawozdawca: Austria

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu decyzji - Sprawa AT.39904 - Baterie wielokrotnego ładowania - Sprawozdawca: Austria

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Baterie wielokrotnego ładowania (AT.39904)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39904 - Baterie wielokrotnego ładowania) (notyfikowana jako dokument numer C(2016) 8456)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8387 - AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawozdanie roczne z postępów w realizacji strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi - Działania w 2015 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8375 - HIG Capital/Infinigate)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8389 - Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu prac na 2017 r. partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioprzemysłu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wyroku Sądu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie T-413/13 City Cycle Industries przeciwko Radzie Unii Europejskiej oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawach C-248/15 P, C-254/15 P i C-260/15 P w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 501/2013 rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 990/2011 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8418 - Peter Cremer Holding/Hage/König Transportgesellschaft) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8446 - ELO/AP1/Portfel nieruchomości w Finlandii) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8404 - Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-555/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia - Hiszpania) - IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Odesłanie prejudycjalne - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Dyrektywa 2011/7/UE - Transakcje handlowe między przedsiębiorstwami prywatnymi a organami publicznymi - Krajowe przepisy uzależniające uzyskanie natychmiastowej spłaty kwoty głównej roszczenia od zrzeczenia się odsetek za opóźnienia w płatnościach i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-577/14 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2017 r. - Brandconcern BV/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 51 ust. 2 - Słowny znak towarowy LAMBRETTA - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku - Komunikat nr 2/12 prezesa EUIPO - Ograniczenie w czasie skutków wyroku Trybunału]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA