REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-28/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 19 stycznia 2017 r. - NN A/S/Skatteministeriet

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-41/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 25 stycznia 2017 r. - Isabel González Castro/Mutua Umivale i Prosegur EspaĂąa S.L.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-44/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Langericht Hamburg (Niemcy) w dniu 27 stycznia 2017 r. - The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-45/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 30 stycznia 2017 r. - Frédéric Jahin/Ministre de léconomie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-57/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hiszpania) w dniu 3 lutego 2017 r. - Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-60/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 6 lutego 2017 r. - Ángel Somoza Hermo i Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. i Fondo de Garantía Salarial (FOGASA

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-70/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 9 lutego 2017 r. - NCG Banco, S.A. (obecnie Abanca Corporación Bancaria, S.A)./Alberto García Salamanca Santos

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-97/17: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-98/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-762/14, Koninklijke Philips NV, Philips France/Komisja, wniesione w dniu 24 lutego 2017 r. przez Koninklijke Philips NV, Philips France

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-110/17: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2017 r. - Komisja Europejska/Królestwo Belgii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-194/13: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2016 r. - United Parcel Service/Komisja [Konkurencja - Koncentracje - Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 - Usługi międzynarodowe ekspresowej dystrybucji niewielkich przesyłek w EOG - Przejęcie TNT Express przez UPS - Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Prawdopodobny wpływ na ceny - Analiza ekonometryczna - Prawo do obrony]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-366/13: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - Francja/Komisja [Pomoc państwa - Kabotaż morski - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) i Compagnie méridionale de navigation - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym - Rekompensaty za usługę dodatkową względem usługi podstawowej mającą pokryć okresy szczytu w sezonie turystycznym - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Korzyść - Wyrok Altmark]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-454/13: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - SNCM/Komisja [Pomoc państwa - Kabotaż morski - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) i Compagnie méridionale de navigation - Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym - Rekompensaty za usługę dodatkową względem usługi podstawowej mającą pokryć okresy szczytu w sezonie turystycznym - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Korzyść - Wyrok Altmark - Określenie kwoty pomocy]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-157/14: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - JingAo Solar i in./Rada [Dumping - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło antydumpingowe - Zobowiązania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Państwo wywozu - Zakres dochodzenia - Kontrola wyrywkowa - Wartość normalna - Definicja produktu objętego postępowaniem - Termin na przyjęcie decyzji w sprawie wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Stosowanie w czasie nowych przepisów - Szkoda - Związek przyczynowy]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-158/14, T-161/14 i T-163/14: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - JingAo Solar i in./Rada [Subwencje - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło wyrównawcze - Zobowiązania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Zakres dochodzenia - Kontrola wyrywkowa - Definicja produktu objętego postępowaniem]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-160/14: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - Yingli Energy (China) i in./Rada (Dumping - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło antydumpingowe - Zobowiązania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Państwo wywozu - Zakres postępowania - Kontrola wyrywkowa - Wartość normalna - Definicja produktu objętego postępowaniem - Termin na wydanie decyzji w sprawie wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Stosowanie w czasie nowych przepisów - Szkoda - Związek przyczynowy - Prawo do obrony - Obliczanie marginesu szkody)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-162/14: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - Canadian Solar Emea i in./Rada (Dumping - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło antydumpingowe - Zobowiązania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Państwo wywozu - Zakres postępowania - Kontrola wyrywkowa - Wartość normalna - Definicja produktu objętego postępowaniem - Termin na wydanie decyzji w sprawie wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Stosowanie w czasie nowych przepisów - Szkoda - Związek przyczynowy)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-436/14: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2017 r. - Neka Novin/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - Zamrożenie środków finansowych - Pozostawienie nazwy skarżącej w wykazie osób objętych tymi środkami - Naruszenie prawa - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-208/15: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - Universiteit Antwerpen/REA [Klauzula arbitrażowa - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) - Działania „Marie Curie” - Naukowcy na wczesnym etapie kariery - Zaproszenie do składania wniosków FP7-People-ITN-2008 - Umowy w sprawie dotacji - Koszty kwalifikowalne - Zwrot wypłaconych kwot - Pojęcie przyjęcia naukowców - Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-472/15 P: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - ESDZ/Gross (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu (2013) - Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych - Brak naruszenia prawa)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-698/15 P: Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - Silvan/Komisja [Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie w sprawie awansu (2013) - Decyzja o nieawansowaniu skarżącego - Porównanie osiągnięć - Uwzględnienie sprawozdań z oceny - Brak naruszenia prawa]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-730/15 P: Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2017 r. - DI/EASO (Odwołanie - Służba publiczna - Personel EASO - Członek personelu kontraktowego - Umowa na czas określony - Okres próbny - Decyzja o zwolnieniu - Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Odrzucenie skargi ze względu na oczywistą niedopuszczalność w pierwszej instancji - Zasada zgodności między skargą a zażaleniem - Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-766/15: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - Labeyrie/EUIPO - Delpeyrat (Przedstawienie motywu złotych rybek na niebieskim tle) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający motyw złotych rybek na niebieskim tle - Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Postać różniąca się pod względem elementów, które nie zmieniają charakteru odróżniającego]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-767/15: Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - Labeyrie/EUIPO - Delpeyrat (Przedstawienie ornamentu z motywem jasnych ryb na ciemnym tle) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający ornament z motywem jasnych ryb na ciemnym tle - Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Postać różniąca się pod względem elementów, które nie zmieniają charakteru odróżniającego]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-333/14: Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2017 r. - Helbrecht/EUIPO Lenci Calzature (SportEyes) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Unieważnienie prawa do wcześniejszego graficznego znaku towarowego służące za podstawę zaskarżonej decyzji - Umorzenie postępowania)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA