REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-52/20: Postanowienie Sądu z dnia 6 grudnia 2022 r. – CX/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Decyzja o przywróceniu do służby – Żądanie stwierdzenia nieważności – Brak potrzeby orzekania – Żądanie odszkodowania – Utrata szansy na awans – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-280/20: Postanowienie Sądu z dnia 6 grudnia 2022 r. – CX/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Umorzenie postępowania]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-675/20: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2022 r. – Leonardo/Frontex [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Postępowanie przetargowe – Usługa monitoringu lotniczego – System zdalnie pilotowanych statków powietrznych – Odmowa dostępu – Wniosek o umorzenie postępowania złożony przez obie strony postępowania – Brak cofnięcia skargi – Należyte sprawowanie wymiaru sprawiedliwości – Umorzenie postępowania]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-522/21: Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2022 r. – XH/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2020 r. – Decyzja odmowna w sprawie dokonania zmian w aktach Sysper 2 skarżącej – Decyzja o nieawansowaniu skarżącej – Termin do wniesienia skargi – Przymiot normy porządku publicznego – Rozpoczęcie biegu terminu – Wniosek o przyznanie pomocy prawnej – Zawieszenie biegu terminów – Obliczenie terminu – Przekroczenie terminu – Nieprzewidywalne okoliczności lub siła wyższa – Usprawiedliwiony błąd – Niedopuszczalność]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-709/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2022 r. – WhatsApp Ireland/Europejska Rada Ochrony Danych [Skarga o stwierdzenie nieważności – Ochrona danych osobowych – Projekt decyzji wiodącego organu nadzorczego – Rozstrzyganie sporów między organami nadzorczymi przez Europejską Radę Ochrony Danych – Decyzja wiążąca – Artykuł 60 ust. 4 oraz art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679 – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Brak bezpośredniego oddziaływania]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-717/21: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2022 r. – ICA Traffic/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne – Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu – Dostawa robotów do dezynfekcji do szpitali europejskich w kontekście kryzysu COVID-19 – Ilość maksymalna produktów do dostarczenia w ramach umowy ramowej – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-721/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2022 r. – Sunrise Medical i Sunrise Medical Logistics/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura taryfowa i statystyczna – Klasyfikacja według Nomenklatury scalonej – Pozycja taryfowa – Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-751/21: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2022 r. – EMS/EUIPO (AIRFLOW) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy AIRFLOW – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-110/22: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2022 r. – Kremer/Komisja [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytura – Uprawnienia emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby Unii – Przeniesienie do systemu Unii – Doliczenie lat służby uprawniających do emerytury – Skarga o stwierdzenie nieważności – Żądanie zwrotu wpłaconego kapitału nieprowadzące do doliczenia lat służby uprawniających do emerytury – Termin do złożenia zażalenia – Bezpodstawne wzbogacenie – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-111/22: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2022 r. – Baert/Komisja [Służba publiczna – Emerytura – Uprawnienia emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby Unii – Przeniesienie do systemu Unii – Doliczenie lat służby uprawniających do emerytury – Skarga o stwierdzenie nieważności – Żądanie zwrotu wpłaconego kapitału nieprowadzące do doliczenia lat służby uprawniających do emerytury – Termin do złożenia zażalenia – Bezpodstawne wzbogacenie – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-116/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 listopada 2022 r. – Belavia/Rada [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające w związku z sytuacją na Białorusi – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-264/22: Postanowienie Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. – Suicha/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy MK MARKTOMI MARKTOMI – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy MK MICHAEL KORS – Względna podstawa unieważnienia – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-311/22: Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2022 r. – AMO Development/EUIPO (Instrumenty medyczne) [Wzór wspólnotowy – Wzory wspólnotowe przedstawiające instrumenty medyczne – Brak wniosku o przedłużenie rejestracji – Wykreślenie wzorów po wygaśnięciu prawa z rejestracji – Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego – Artykuł 67 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Obowiązek należytej staranności – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-713/22: Skarga złożona w dniu 14 listopada 2022 r. – Portumo Madeira i in./Komisja

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-720/22: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2022 – Nova Ship Invest/Komisja

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-724/22: Skarga złożona w dniu 15 listopada 2022 r. – Neottolemo/Komisja

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-725/22: Skarga złożona w dniu 15 listopada 2022 r. – Register.com/Komisja

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-760/22: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2022 r. – TB/ENISA

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-786/22: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2022 r. – Frajese/Komisja

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-788/22: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2022 r. – PT/Komisja

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa T-790/22: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2022 r. – Sberbank Europe/EBC

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa T-797/22: Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2022 r. – Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles i in./Rada

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa T-798/22: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2022 r. – Ordre des avocats à la cour de Paris i J. Couturier/Rada

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprawa T-803/22: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2022 r. – TZ/Rada

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprawa T-830/22: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2022 – Polska/Komisja Europejska

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

REKLAMA