REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2022 r. – Budżet korygujący nr 1

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 182 - 182 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

Strony 188 - 188 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

Strony 194 - 194 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na sieci szerokopasmowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/193, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/192, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 30 stycznia 2023 r.

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10999 – SABIC AN / ETG WORLD / EIHL) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina na podstawie art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-141/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 grudnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi – Podatnicy – Uprawnienie państw członkowskich do uznania za jednego podatnika podmiotów niezależnych pod względem prawnym, lecz ściśle powiązanych pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym („grupa podatkowa VAT”) – Przepisy krajowe uznające za „jednego podatnika” podmiot nadrzędny grupy podatkowej VAT – Pojęcie „ścisłego związku finansowego” – Wymóg, aby podmiot nadrzędny posiadał poza większościowym udziałem również większość praw głosów – Brak – Ocena niezależności podmiotu gospodarczego według standaryzowanych kryteriów – Zakres]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-269/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 grudnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt T/S [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi – Podatnicy – Uprawnienie państw członkowskich do uznania za jednego podatnika osób niezależnych pod względem prawnym, lecz ściśle powiązanych pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym („grupa podatkowa VAT”) – Przepisy krajowe uznające za „jednego podatnika” podmiot nadrzędny grupy podatkowej VAT – Świadczenia wewnętrzne w grupie podatkowej VAT – Artykuł 6 ust. 2 lit. b) – Świadczenie usług dokonywane nieodpłatnie – Pojęcie celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA