REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-721/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin – Niemcy) – DB Station & Service AG/ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Transport kolejowy – Artykuł 102 TFUE – Nadużycie pozycji dominującej – Dyrektywa 2001/14/WE – Dostęp do infrastruktury kolejowej – Artykuł 30 – Organ kontrolny kolei – Kontrola opłat za infrastrukturę – Sądy krajowe – Kontrola opłat w świetle prawa konkurencji – Podział kompetencji między organ regulacyjny a sądy krajowe]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-66/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag – Niderlandy) – O.T.E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka azylowa – Dokument pobytowy wydawany obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami – Dyrektywa 2004/81/WE – Artykuł 6 – Zakres stosowania – Obywatel państwa trzeciego twierdzący, że był ofiarą przestępstwa związanego z handlem ludźmi – Przyznanie okresu przeznaczonego na zastanowienie się przewidzianego w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy – Zakaz wykonania nakazu wydalenia – Pojęcie – Zakres – Obliczanie okresu przeznaczonego na zastanowienie się – Rozporządzenie (UE) 604/2013 – Kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca – Przekazanie państwu członkowskiemu odpowiedzialnemu za rozpatrzenie tego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-68/21 i C-84/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Iveco Orecchia SpA/APAM Esercizio SpA (C-68/21), Brescia Trasporti SpA (C-84/21) [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Pojazdy silnikowe – Dyrektywa 2007/46/WE – Specyfikacje techniczne – Oferta dostawy części zamiennych równoważnych z oryginalnymi częściami konkretnej marki – Brak dowodu homologacji – Oświadczenie oferenta o równoważności z oryginałem – Pojęcie „producenta” – Środki dowodowe – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/25/UE]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-77/21: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 5 ust. 1 lit. b) i e) – Zasada „ograniczenia celu” – Zasada „ograniczenia przechowywania” – Utworzenie bazy danych w oparciu o istniejącą bazę danych w celu przeprowadzenia testów i poprawienia błędów – Dalsze przetwarzanie danych – Zgodność dalszego przetwarzania tych danych z celami pierwotnego zbierania – Okres przechowywania w świetle owych celów]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-111/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – BT/Laudamotion GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Konwencja montrealska – Artykuł 17 ust. 1 – Odpowiedzialność przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera – Pojęcie „uszkodzenia ciała” – Zespół stresu pourazowego, jakiego doznał pasażer w związku z ewakuacją awaryjną statku powietrznego]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-129/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Proximus NV/Gegevensbeschermingsautoriteit [Odesłanie prejudycjalne – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/58/WE – Artykuł 12 – Publiczne spisy abonentów i usługi biura numerów – Zgoda stron – Obowiązki dostawcy spisów abonentów i usług biura numerów – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Artykuł 5 ust. 2 – Artykuł 24 – Obowiązki informacyjne i odpowiedzialność administratora]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-197/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy [Odesłanie prejudycjalne – Prawo znaków towarowych – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 15 ust. 2 – Dyrektywa (UE) 2015/2436 – Artykuł 15 ust. 2 – Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy – Butle zawierające dwutlenek węgla – Wprowadzenie do obrotu w państwie członkowskim przez właściciela znaku towarowego – Działalność dystrybutora polegająca na napełnianiu i ponownym etykietowaniu butli – Sprzeciw właściciela znaku towarowego – Uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami oznaczonymi znakiem towarowym]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-295/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – Allianz Benelux SA/État belge, SPF Finances [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system opodatkowania stosowany w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – Dyrektywa 90/435/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Prawo spółki dominującej do zwolnienia dywidend wypłaconych przez jej spółkę zależną – Przeniesienie nadwyżki dochodu ostatecznie opodatkowanego na kolejne lata podatkowe – Przejęcie spółki posiadającej nadwyżkę dochodu ostatecznie opodatkowanego przez inną spółkę – Uregulowania krajowe ograniczające przeniesienie nadwyżek na spółkę przejmującą]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-301/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea – Rumunia) – Curtea de Apel Alba Iulia i in./YF i in. [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 1 i 2 – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe skutkujące tym, że wynagrodzenie pobierane przez niektórych sędziów jest wyższe niż w przypadku innych sędziów tego samego stopnia i wykonujących te same obowiązki – Artykuł 1 – Przedmiot – Wyczerpujący charakter wymienionych dyskryminacji]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-306/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 20 października 2022 r (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia / Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – Obedinenie” [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Zakres stosowania – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „działalności nieobjętej zakresem stosowania prawa Unii” – Wybory krajowe i europejskie – Artykuł 6 ust. 1 lit. e) – Zgodność przetwarzania z prawem – Artykuł 58 – Akt przyjęty przez organy nadzorcze ograniczający lub w stosownych przypadkach zakazujący zapisu obrazu liczenia głosów w lokalu wyborczym]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-362/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bułgaria) – „Ekofrukt” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Veliko Tarnovo [Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny – Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 – Artykuł 3 pkt 12 – Pojęcie „kwalifikowanego podpisu elektronicznego” – Artykuł 25 ust. 1 – Artykuł 26 – Załącznik I – Skutki prawne podpisów elektronicznych – Wymogi dla zaawansowanych podpisów elektronicznych – Akt administracyjny sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, pod którym podpis elektroniczny nie spełnia wymogów „kwalifikowanego podpisu elektronicznego” – Wymogi kumulatywne – Konsekwencje – Artykuł 3 pkt 15 – Brak „kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego” – Umieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w certyfikacie wystawionym przez dostawcę usług zaufania – Skutek – Imiona i nazwiska posiadacza podpisu elektronicznego, które zostały transliterowane na alfabet łaciński zamiast zwyczajowego zapisu cyrylicą]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-390/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA [Odesłanie prejudycjalne – Rynek obejmujący usługi w zakresie informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych – Rozporządzenie (UE) 2018/858 – Artykuł 61 – Obowiązek producentów samochodów udzielenia informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych – Zakres – Prawo dostępu do tych informacji – Niezależne podmioty – Wydawcy informacji technicznych – Artykuł 63 – Opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-406/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – A Oy/B Ky, wspólnota spadkobierców po C [Odesłanie prejudycjalne – Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – Dyrektywa 2011/7/UE – Artykuł 12 ust. 4 – Czasowy zakres stosowania – Praktyka ustanowiona przed dniem 16 marca 2013 r., polegająca na niedochodzeniu odsetek za opóźnienia w płatnościach ani rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – Praktyka stosowana do indywidualnych zamówień składanych od tego dnia – Artykuł 7 ust. 2 i 3 – Rażąco nieuczciwe warunki umów i praktyki – Dobrowolne zrzeczenie się]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-411/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Instituto do Cinema e do Audiovisual IP/NOWO Communications SA [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swobodne świadczenie usług – Usługi tworzenia i produkcji utworów kinematograficznych i audiowizualnych – Operatorzy świadczący abonamentowe usługi telewizyjne – Opłata abonamentowa należna od operatorów świadczących abonamentowe usługi telewizyjne – Przeznaczenie dochodów z opłaty – Ograniczenie – Zbyt niepewne lub zbyt pośrednie skutki]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-418/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb eV [Odesłanie prejudycjalne – Bezpieczeństwo żywności – Środki spożywcze – Rozporządzenie (UE) nr 609/2013 – Artykuł 2 ust. 2 lit. g) – Rozporządzenie delegowane (UE) 2016/128 – Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – Inne uzasadnione medycznie wymagania żywieniowe – Żywność przynosząca pacjentowi ogólną korzyść – Odróżnienie od produktów leczniczych]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-485/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad – Nesebar – Bułgaria) – „S. V.” OOD/E. Ts. D. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Artykuł 2 lit. b) – Pojęcie „konsumenta” – Artykuł 2 lit. c) – Pojęcie „przedsiębiorcy” – Osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej – Różne rodzaje stosunków prawnych dotyczących zarządu i utrzymania tej nieruchomości – Przewidziane ustawą państwa członkowskiego odmienne traktowanie ze względu na status konsumenta, różniący współwłaścicieli, którzy zawarli indywidualne umowy o zarząd i utrzymanie części wspólnej takiej nieruchomości, i współwłaścicieli, którzy nie zawarli takich umów]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-539/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2022 r. – CE / Komitet Regionów [Odwołanie – Służba publiczna – Personel tymczasowy – Warunki zatrudnienia innych pracowników – Artykuł 2 lit. c) – Umowa na czas nieokreślony – Wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem – Artykuł 47 lit. c) ppkt (i) – Utrata zaufania – Tryb dokonania wypowiedzenia – Oczywisty błąd w ocenie i naruszenie prawa – Zaniechania – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Spawa C-542/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – „Mikrotīkls” SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Klasyfikacja taryfowa – Pozycja 8517 – Podpozycje 8517 70 11 i 8517 70 19 – Anteny do aparatów routingowych]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-544/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Mainz – Niemcy) – ID/Stadt Mainz [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 2006/123/WE – Artykuł 15 ust. 1, ust. 2 lit. g) i ust. 3 – Usługi na rynku wewnętrznym – Wynagrodzenia architektów i inżynierów – Obowiązkowe stawki minimalne – Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa Unii i ewentualny brak możliwości zastosowania przepisów krajowych]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-641/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – Climate Corporation Emissions Trading GmbH/Finanzamt Österreich [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 44 – Miejsce opodatkowania – Przeniesienie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – Odbiorca uczestniczący w oszustwie w zakresie VAT w ramach łańcucha transakcji – Podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o istnieniu tego oszustwa]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-825/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Belgia) – UP / Centre public d’action sociale de Liège [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Polityka imigracyjna – Dyrektywa 2008/115/WE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Wniosek o udzielenie azylu – Oddalenie – Nakaz opuszczenia terytorium – Artykuł 6 ust. 4 – Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów medycznych – Wniosek dopuszczalny – Udzielenie zezwolenia na pobyt tymczasowy do czasu rozpatrzenia wniosku – Oddalenie wniosku – Pomoc społeczna – Odmowa – Warunek dotyczący legalności pobytu – Brak decyzji nakazującej powrót – Wpływ udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy na nakaz opuszczenia terytorium]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-435/22 PPU: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko HF [Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 50 – Konwencja wykonawcza do układu z Schengen – Artykuł 54 – Zasada ne bis in idem – Porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji – Ekstradycja do Stanów Zjednoczonych obywatela państwa trzeciego na podstawie traktatu dwustronnego zawartego przez jedno z państw członkowskich – Obywatel, który został prawomocnie skazany za te same czyny i odbył całość kary w innym państwie członkowskim]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-756/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 9 grudnia 2021 r. – X/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlandia i Attorney General

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-332/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 19 maja 2022 r. – HM, VD / Generalitat de Catalunya

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-475/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 15 lipca 2022 r. – Maxi Mobility Spain SLU/Comunidad de Madrid, Asociación Nacional del Taxi, Asociación Taxi Project 2.0

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA