REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie planu działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego (2021/2239(INI))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie prześladowania mniejszości z powodu przekonań lub religii (2021/2055(INI))

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. W kierunku unijnej strategii wspierania edukacji dzieci na świecie: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 (2021/2209(INI))

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie osiągnięcia przez kobiety niezależności ekonomicznej dzięki przedsiębiorczości i samozatrudnieniu (2021/2080(INI))

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie sztucznej inteligencji w epoce cyfrowej (2020/2266(INI))

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie działań następczych w związku z konkluzjami Konferencji w sprawie przyszłości Europy (2022/2648(RSP))

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie Osmana Kavali w Turcji (2022/2656(RSP))

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie doniesień o nieustającym procederze pozyskiwania narządów w Chinach (2022/2657(RSP))

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie systematycznych represji wobec opozycji politycznej w Kambodży (2022/2658(RSP))

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2021 r. (2021/2185(INI))

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zagrożeń dla stabilności, bezpieczeństwa i demokracji w Afryce Zachodniej i Sahelu (2022/2650(RSP))

Strony 137 - 137 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier (2022/2647(RSP))

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie aktualnego stanu współpracy UE–Mołdawia (2022/2651(RSP))

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wpływu wojny w Ukrainie na kobiety (2022/2633(RSP))

Strony 155 - 155 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wpływu nielegalnej wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję w Ukrainie na sektory transportu i turystyki Unii Europejskiej (2022/2643(RSP))

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, uchylającego decyzję Rady (76/787/EWWiS, EWG, Euratom) oraz Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich załączony do tej decyzji (2020/2220(INL) – 2022/0902(APP)))

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 3 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT (COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS))

Strony 209 - 209 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Cypryjskiej (COM(2021)0472 – C9-0350/2021 – 2021/0266(NLE))

Strony 210 - 210 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie powołania Lefterisa Christoforou na członka Trybunału Obrachunkowego (C9-0042/2022 – 2022/0802(NLE))

Strony 211 - 211 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie powołania George’a Mariusa Hyzlera na członka Trybunału Obrachunkowego (C9-0043/2022 – 2022/0803(NLE))

Strony 212 - 212 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0142Umocnienie mandatu Europolu: współpraca Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzanie danych osobowych przez Europol na potrzeby dochodzeń karnych oraz rola Europolu w dziedzinie badań naukowych i innowacji ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))P9_TC1-COD(2020)0349Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 maja 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji

Strony 213 - 213 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 4 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Strony 217 - 217 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie (C(2022)02164 – 2022/2637(DEA))

Strony 255 - 255 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0198Przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania weterynaryjnych produktów leczniczych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 (COM(2022)0076 – C9-0054/2022 – 2022/0053(COD))P9_TC1-COD(2022)0053Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… ustanawiającego przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004

Strony 257 - 257 Pobierz pdf

REKLAMA