REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10854 – GIC INVESTOR / KIA / OMERS / DCLI)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10928 – ICI / BENVIC)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 22 listopada 2022 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 15 września 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Polski i Finlandii do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022 – Program Erasmus+

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wkład w program prac Komisji Europejskiej na 2023 r.”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Opodatkowanie telepracowników transgranicznych i ich pracodawców” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Tożsamość cyfrowa, suwerenność danych i droga do sprawiedliwej transformacji cyfrowej dla obywateli żyjących w społeczeństwie informacyjnym” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Analiza roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w nowej umowie między UE a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS), z uwzględnieniem sytuacji umów o partnerstwie gospodarczym w tym zakresie” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowa Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii w działaniu: priorytety dla przedsiębiorców, pracowników i konsumentów oraz niezbędne zabezpieczenia” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Polityka młodzieżowa na Bałkanach Zachodnich jako część programu innowacji dla Bałkanów Zachodnich” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Koszt braku działań na poziomie europejskim – korzyści płynące z jednolitego rynku” (opinia rozpoznawcza)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Opodatkowanie działalności cyfrowej” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji czeskiej)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Równouprawnienie płci” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji czeskiej)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami”(COM(2022) 143 final – 2022/0092 (COD))

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE) 2019/1937”(COM(2022) 71 final)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do dyscypliny rozrachunku, transgranicznego świadczenia usług, współpracy w zakresie nadzoru, świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz wymogów dotyczących centralnych depozytów papierów wartościowych z państw trzecich”(COM(2022) 120 final – 2022/0074 (COD))

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”(COM(2022) 105 final)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Utrzymanie gotowości i reagowania UE na COVID-19 w dalszej perspektywie”(COM(2022) 190 final)

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym«”(COM(2022) 141 final)

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Plan działania w zakresie technologii bezpieczeństwa i obrony”(COM(2022) 61 final)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA