REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-635/22: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2022 r. – Fridman i in./Rada

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-636/22: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2022 r. – U. I. Lapp/EUIPO – Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-640/22: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2022 r. – Westpole Belgium i Unisys Belgium/Parlament

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-641/22: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2022 r. – Portigon/SRB

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-642/22: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2022 r. – Yanukovych/Rada

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-643/22: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2022 r. – Yanukovych/Rada

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-530/20: Postanowienie Sądu z dnia 4 października 2022 r. – Interfloat i GMB/Komisja

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10918 – PETRONAS / DURIO / ORIM HOLDING)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, wobec której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2022/2319 oraz w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/2309 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, wobec których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2022/2319 oraz w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/2309 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, wobec której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/119/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 25 listopada 2022 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa substancji pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do zastosowania u ludzi oraz uchylającego dyrektywy 2002/98/WE i 2004/23/WE

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Roczne Sprawozdanie za 2021 rok

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Komunikat Sekretarza Stanu ds. Gospodarki i Klimatu Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10786 – BNP PARIBAS / CACEIS / JV)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10980 – TOKYU / MARUBENI / ORIX / FUJITSU / JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 24 listopada 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 grudnia 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) – ZWOLNIONE Z PODATKU ZŁOTO INWESTYCYJNE – Wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. 344 ust. 1 pkt 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. (procedura szczególna dla złota inwestycyjnego) – Obowiązuje w 2023 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA