REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-695/20: Postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – OG / EBI

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie sportu i aktywności fizycznej jako obiecujących czynników zmiany zachowań sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi 2022/C 170/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10642 – CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 170/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE Wniosek podmiotu zamawiającego 2022/C 170/04

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10706 – HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 170/05

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10578 – CVC / EKATERRA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 170/06

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 170/07

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10682 – VALEO / VSEA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 170/08

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 170/09

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2022/C 170/10

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 22 kwietnia 2022 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych 2022/C 168/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10584 – LUFTHANSA / VW / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10636 – COVÉA / PARTNERRE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2022/C 168/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/669, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/662, dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie 2022/C 168/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 168/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie 2022/C 168/09

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/660, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/658 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2022/C 168/08

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/661, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/659 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2022/C 168/10

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/12

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/13

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA