REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 163/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków GR/002/22 Akademicki program badawczy EUIPO 2022/C 163/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 163/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 13 kwietnia 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 14 kwietnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2022

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nadzoru OLAF – 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie tworzenia powiązań na rzecz skutecznej europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 kwietnia 2022 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska (EBC/2022/16) 2022/C 160/02

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10637 – CERTAS / ENGIE SOLUTIONS / SSEC JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/03

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10665 – WAVERLY / TPG / ASIA HEALTHCARE HOLDINGS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/04

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10675 – CDPQ / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER / CPP INVESTMENTS / ADIA / WCX) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/05

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Konkluzje Rady pt. „budowanie europejskiej strategii dla ekosystemu sektora kultury i sektora kreatywnego” 2022/C 160/06

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Konkluzje Rady pt. „intensyfikowanie wymiany międzykulturowej przez mobilność artystów i osób zawodowo związanych z sektorem kultury i sektorem kreatywnym oraz wielojęzyczność w epoce cyfrowej” 2022/C 160/07

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Litwy, Węgier, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2022/C 160/09

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/10

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/11

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10707 – MACQUARIE / BCI / REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 160/12

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 160/13

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 12 kwietnia 2022 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10603 – CARLYLE / ALTADIA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 159/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10607 – LONE-STAR FUNDS / SPX FLOW) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 159/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA