REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/14

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 168/16

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10674 – INTERPARKING SERVIZI / OSR / PARKING LOT JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 168/15

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 kwietnia 2022 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10678 – AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 167/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie zwiększenia mobilności nauczycieli i trenerów, zwłaszcza mobilności europejskiej, w toku ich kształcenia i doskonalenia zawodowego 2022/C 167/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie europejskiej strategii na rzecz wzmacniania pozycji instytucji szkolnictwa wyższego z myślą o przyszłości Europy 2022/C 167/03

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym 2022/C 167/05

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu produktów z włókien szklanych ciągłych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 2022/C 167/06

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10634 – CVC / GAMING1) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 167/07

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10571 – HSBC SINGAPORE / TEMASEK / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 167/08

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10645 – ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 167/09

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 167/10

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 20 kwietnia 2022 r.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wymiany banknotów hrywny na walutę przyjmujących państw członkowskich w przypadku wysiedleńców z Ukrainy 2022/C 166/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 166/02

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10512 – LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 166/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów Przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych do Unii Europejskiej z państw beneficjentów systemu GSP, należących do I i III grupy kumulacji regionalnej 2022/C 166/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu 2022/C 166/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów Przywóz czosnku do Wspólnoty 2022/C 166/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10661 – Bain Capital / Inetum) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 166/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 19 kwietnia 2022 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-143/20 i C-213/20: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – Polska) – A/O (C-143/20), G.W., E.S./A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20) [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Ubezpieczenie bezpośrednie na życie – Umowy ubezpieczenia na życie związane z funduszem inwestycyjnym (ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) zwane „unit-linked” – Dyrektywa 2002/83/WE – Artykuł 36 – Dyrektywa 2002/92/WE – Artykuł 12 ust. 3 – Obowiązek udzielenia informacji przed zawarciem umowy – Informacje dotyczące rodzaju podstawowych aktywów dla ubezpieczeń „unit-linked” – Zakres stosowania – Zakres – Dyrektywa 2005/29/WE – Artykuł 7 – Nieuczciwe praktyki handlowe – Zaniechanie wprowadzające w błąd]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-160/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Rotterdam – Niderlandy) – Stichting Rookpreventie Jeugd i in./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/40/UE – Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych – Wyroby nieodpowiadające maksymalnemu poziomowi wydzielanych substancji – Zakaz wprowadzania do obrotu – Metoda pomiaru – Papierosy z filtrem mające otworki wentylacyjne – Pomiar wydzielanych substancji na podstawie norm ISO – Normy nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Zgodność z wymogami publikacji przewidzianymi w art. 297 ust. 1 TFUE w związku z zasadą pewności prawa – Zgodność z zasadą przejrzystości]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA