REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-593/19: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Cypr/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GRILLOUMI BURGER – Wcześniejsze słowne krajowe znaki certyfikujące ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-595/19: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GRILLOUMI BURGER – Wcześniejszy słowny wspólny unijny znak towarowy HALLOUMI – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-247/20: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – JP/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty związane z konkursem otwartym EPSO/AD/363/18 mającym na celu nabór administratorów (AD 7) w dziedzinie podatków – Ograniczenie wniosku o dostęp – Odmowa dostępu – Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji – Artykuł 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego – Tajność prac komisji konkursowej – Dostęp częściowy – Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-294/20: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Talleres de Escoriaza/EUIPO – Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy KAAS KEYS AS A SERVICE – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] – Oznaczenia lub wskazówki, które przyjęły się jako zwyczajowo używane – Artykuł 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-569/20: Wyrok Sądu z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r. – Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/Komisja [Środowisko naturalne – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Obowiązek ochrony i poprawy jakości powietrza przez państwa członkowskie – Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej – Odrzucenie wniosku jako niedopuszczalnego]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-623/20: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Sun West i in./Komisja [Pomoc państwa – Produkcja energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne – Obowiązek zakupu energii elektrycznej po cenie wyższej niż cena rynkowa – Odrzucenie skargi do Komisji – Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi i art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1589]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-689/20: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – HB / EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Zwolnienie – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada dobrej administracji – Brak właściwości organu wydającego akt]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-705/20: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – OI/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Konkurs wewnętrzny COM/03/AD/18 (AD 6) – Decyzja o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu – Obowiązek uzasadnienia – Tajność prac komisji konkursowej – Brak przekazania informacji na temat ocen pośrednich i wagi poszczególnych części składowych egzaminu określonych w ogłoszeniu o konkursie]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-69/21: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – Rotondaro/EUIPO – Pollini (COLLINI) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego COLLINI – Wcześniejsze słowne, krajowy i unijny, znaki towarowe POLLINI i STUDIO POLLINI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-85/21: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – QF / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nabór – Konkurs wewnętrzny COM/03/AD/18 (AD 6) – Decyzja o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu – Obowiązek uzasadnienia – Tajność prac komisji konkursowej – Brak podania do wiadomości ocen cząstkowych i ważenia części składowych egzaminu określonych w ogłoszeniu o konkursie]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-515/16: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Kanellou/Rada [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży i przyznawanie czasu podróży – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-521/16: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Bergallou/Rada [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży i przyznawanie czasu podróży – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-522/16: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Nguyen/Rada [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrotu kosztów corocznej podróży i przyznawanie czasu podróży – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-524/16: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Aresu/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Czas podróży – Urlop w miejscu pochodzenia – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-709/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 1 grudnia 2021 r. – OJ/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty – Decyzja EPSO o odmowie przedłużenia terminów testów wielokrotnego wyboru na komputerze – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-726/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Grupa Azoty i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. – Kwalifikujące się sektory – Wyłączenie sektora produkcji nawozów – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-741/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2021 r. – Advansa Manufacturing i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. – Kwalifikujące się sektory – Wyłączenie sektora produkcji włókien sztucznych i syntetycznych – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-744/20: Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2021 r. – Airoldi Metalli/Komisja [Dumping – Przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chin – Akt nakładający tymczasowe cło antydumpingowe – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność – Ostateczne cło antydumpingowe – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-710/21 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 30 listopada 2021 r. – Roos i in./Parlament [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Członkowie Parlamentu – Warunki dostępu do budynków Parlamentu w jego trzech lokalizacjach pracy związane z kryzysem sanitarnym – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-711/21 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 listopada 2021 r. – ID i in./Parlament [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Warunki dostępu do budynków Parlamentu w jego trzech lokalizacjach pracy związane z kryzysem sanitarnym – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-713/21: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2021 r. – Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung/EMA

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-733/21: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2021 r. – Greenspider/Eismea

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-739/21: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2021 r. – Eurecna/Komisja

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-763/21: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2021 r. – SE/Komisja

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-765/21: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2021 r. – Imdea Materiales/Komisja

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA