REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-693/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 8 września 2021 r. w sprawie T-328/18, Naturgy Energy Group/Komisja, wniesione w dniu 18 listopada 2021 r. przez EDP España, S.A.

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-696/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 9 września 2021 r. w sprawie T-881/19, GABO:mi/Komisja, wniesione w dniu 18 listopada 2021 r. przez GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-698/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 8 września 2021 r. w sprawie T 328/18, Naturgy Energy Group/Komisja, wniesione w dniu 19 listopada 2021 r. przez Naturgy Energy Group, S.A, dawniej Gas Natural SDG, S.A.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-699/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale (Włochy) w dniu 22 listopada 2021 r. – postępowanie karne przeciwko E.D.L.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-700/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale (Włochy) w dniu 22 listopada 2021 r. – postępowanie karne przeciwko O.G.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-731/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) w dniu 1 grudnia 2021 r. – GV/Caisse nationale d’assurance pension

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-747/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 22 września 2021 r. w sprawie T-753/16, Severstal/Komisja wniesione w dniu 3 grudnia 2021 r. przez PAO Severstal

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-748/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 22 września 2021 r. w sprawie T-752/16, NLMK/Komisja wniesione w dniu 3 grudnia 2021 r. przez Novolipetsk Steel PAO

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-755/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 29 września 2021 r. w sprawie T-528/20, Kočner/Europol, wniesione w dniu 8 grudnia 2021 r. przez Mariána Kočnera

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-763/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 29 września 2021 r w sprawie T-447/18, TUIfly GmbH/Komisja Europejska, wniesione w dniu 10 grudnia 2021 r. przez TUIfly GmbH

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-780/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 5 października 2021 r. w sprawie T-613/20, Junqueras i Vies/Parlament, wniesione w dniu 15 grudnia 2021 r. przez Oriola Junquerasa i Viesa

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-790/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-745/18, Covestro Deutschland/Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Covestro Deutschland AG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-791/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 paździenika 2021 r. w sprawie T-745/18, Covestro Deutschland/Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-792/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-196/19, AZ/Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez AZ

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-793/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-196/19, AZ / Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-794/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 paździenika 2021 r. w sprawach połączonych T-233/19 i T-234/19, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG i Infineon Technologies AG/Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-795/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 paździenika 2021 r. w sprawie T-238/19, Wepa Hygieneprodukte GmbH i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez WEPA Hygieneprodukte GmbH i WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, ta ostatnia występująca uprzednio jako Wepa Leuna GmbH i Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-796/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 paździenika 2021 r. w sprawie T-238/19, Wepa Hygieneprodukte GmbH i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-800/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 paździenika 2021 r. w sprawach połączonych T-233/19 i T-234/19, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG i Infineon Technologies AG./Komisja Europejska, wniesione w dniu 17 grudnia 2021 r. przez Infineon Technologies AG i Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-803/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawach połączonych T-351/18 i T-584/18 Ukrselhosprom PCF i Versobank/EBC, wniesione w dniu 17 grudnia 2021 r. przez Versobank AS

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-828/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 października 2021 r. w sprawie T-153/19, European Union Copper Task Force/Komisja, wniesione w dniu 22 grudnia 2021 r. przez European Union Copper Task Force

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-627/16 RENV: Wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 2021 r. – Republika Czeska/Komisja [EFRG i EFFROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Republikę Czeską – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Kontrole na miejscu przeprowadzane tradycyjnie i za pomocą teledetekcji – Rozbieżności między wynikami kontroli – Sektor wina – Kontrole wyrywkowe na miejscu obejmujące inwestycje]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-693/16 P RENV-RX: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – HG/Komisja [Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie w państwie trzecim – Miejsce zakwaterowania udostępnione przez administrację – Nieprzestrzeganie obowiązku zamieszkiwania w nim z rodziną – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna w postaci zawieszenia przeniesienia na stopień wyżej – Naprawienie szkody poniesionej przez Unię – Artykuł 22 regulaminu pracowniczego – Oddalenie skargi co do istoty – Uchylenie wyroku w postępowaniu odwoławczym – Wyrok w sprawie odwołania poddany wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania przez Trybunał i uchylony – Przekazanie sprawy do Sądu]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-127/19: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Dyson i in./Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Energia – Dyrektywa 2010/30/UE – Wskazanie poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii – Rozporządzenie delegowane (UE) nr 665/2013 – Etykietowanie energetyczne odkurzaczy – Efektywność energetyczna – Metoda pomiarowa – Stwierdzenie nieważności przez Sąd – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-556/19: Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2021 r. – Cypr/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GRILLOUMI – Wcześniejsze słowne krajowe znaki certyfikujące ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Podobieństwo usług i towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA