REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 476/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 476/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 476/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 26/2021 „Prawidłowość wydatkowania środków w obszarze unijnej polityki spójności – Komisja co roku przedstawia informacje na temat minimalnego szacowanego poziomu błędu, ale nie są one ostateczne” 2021/C 476/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10372 – SHV ENERGY / UGI INTERNATIONAL HOLDING / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 476/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10290 – Microsoft/Nuance) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 476/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10521 – ORANGE / PUBLICIS / VOILA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 476/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10387 – MERIDIAM / ALLIANZ / NEUCONNECT) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 476/09

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 476/10

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publiczna notyfikacja Komisji Europejskiej 2021/C 475/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10474 – NESTE / RAVAGO / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 475/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 475/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Wyznaczenie terminu kontynuacji ogólnego posiedzenia dotyczącego sprawdzania wierzytelności Sygnatura akt 05 KO.2016.672 2021/C 475/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10436 – MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 475/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 24 listopada 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2020–2021Posiedzenie 8 marca 2021 r.SESJA 2021–2022Posiedzenia od 9 do 11 marca 2021 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO (2020/2043(INI))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw (2020/2129(INL))

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (2020/2028(INI))

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (2020/2086(INI))

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/52 z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina (2021/2552(RSP))

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × T304-40 × GHB119, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 (D070621/02 – 2021/2553(RSP))

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D070620/02 – 2021/2554(RSP))

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2125(INI))

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. (2021/2004(INI))

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

REKLAMA