REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawy połączone T-281/19 i T-351/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Cypr / EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Wcześniejsze słowne krajowe znaki certyfikujące ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 53 ust. 1 lit. a), art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a), art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001]]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-316/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Lucaccioni / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych – Choroba zawodowa – Artykuł 9 – Wniosek o zwrot kosztów leczenia – Artykuł 23 – Zasięgnięcie opinii innego lekarza – Odmowa przekazania sprawy komisji lekarskiej na podstawie art. 22 – Brak zastosowania w drodze analogii art. 22 ust. 1 akapit drugi – Zasada zgodności skargi z zażaleniem – Stosowanie prawa w czasie]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-355/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – CE / Komitet Regionów [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Artykuł 2 lit. c) WZIP – Umowa na czas nieokreślony – Wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem – Artykuł 47 lit. c) ppkt (i) WZIP – Utrata zaufania – Sposoby wypowiedzenia – Nadużycie proceduralne – Prawo do bycia wysłuchanym – Zasada dobrej administracji – Prawo do obrony – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-586/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – PL / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny 2017 – Wyznaczenie oceniającego – Artykuł 22a regulaminu pracowniczego – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego – Obowiązek dbałości – Zasada bezstronności – Artykuł 41 karty praw podstawowych – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego – Prawo do obrony]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-678/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Health Product Group / EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy Enterosgel – Brak złej wiary – Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-867/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – RA / Trybunał Obrachunkowy [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2016 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 11 – Brak sprawozdania z oceny – Porównanie osiągnięć – Wykonanie wyroku Sądu – Przyjęcie nowej decyzji o nieawansowaniu – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-187/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Davide Groppi / EUIPO – Viabizzuno (Lampa stołowa) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający lampę stołową – Wcześniejszy wzór wspólnotowy – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-196/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Chanel / EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy INCOCO – Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe COCO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-215/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Fidia farmaceutici / EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy HYAL – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Zasada kontradyktoryjności – Obowiązek uzasadnienia – Dobra administracja i równość traktowania – Artykuł 165 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-368/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Smiley Miley / EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MILEY CYRUS – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CYRUS – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-415/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – KT / EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Postępowanie dyscyplinarne – Zwolnienie z poważnej przyczyny – Prawo do obrony – Przesłuchanie świadków – Delegowanie uprawnień – Przygotowanie zaskarżonej decyzji – Rozsądny termin – Bezstronność – Ochrona danych osobowych – Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-481/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Magnetec / EUIPO (CoolTUBE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CoolTUBE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-487/20: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Rezon / EUIPO (imot.bg) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego imot.bg – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001 – Decyzja częściowo potwierdzająca]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-198/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2021 r. – Shindler i in. / Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu – Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu – Obywatele Zjednoczonego Królestwa – Utrata obywatelstwa Unii – Brak indywidualnego oddziaływania – Akt nieregulacyjny – Niedopuszczalność]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-231/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2021 r. – Price / Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu – Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu – Obywatele Zjednoczonego Królestwa – Utrata obywatelstwa Unii – Brak indywidualnego oddziaływania – Akt nieregulacyjny – Niedopuszczalność]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-252/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2021 r. – Silver i in. / Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu – Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu – Obywatele Zjednoczonego Królestwa – Utrata obywatelstwa Unii – Brak indywidualnego oddziaływania – Akt nieregulacyjny – Niedopuszczalność]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-420/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Huawei Technologies (GT8) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GT8 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy GT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 2017/1001) – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi – Skarga oczywiście zasadna]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-421/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Huawei Technologies (GT3) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GT3 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy GT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 2017/1001) – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi – Skarga oczywiście zasadna]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-422/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Huawei Technologies (GT5) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GT5 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy GT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 2017/1001) – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi – Skarga oczywiście zasadna]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-423/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Huawei Technologies (GT9) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GT9 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy GT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 2017/1001) – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi – Skarga oczywiście zasadna]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-512/20: Postanowienie Sądu z dnia 14 czerwca 2021 r. – TrekStor / EUIPO – Zagg (Pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy – Podstawa unieważnienia – Nieuprawnione użycie dzieła chronionego przez przepisy z zakresu prawa autorskiego jednego z państw członkowskich – Artykuł 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Wniosek o przesłuchanie świadków – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-588/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Huawei Technologies (GT10) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GT10 – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy GT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi – Skarga oczywiście zasadna]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-564/20: Postanowienie Sądu z dnia 14 czerwca 2021 r. – TrekStor / EUIPO – Zagg (Pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy – Podstawa unieważnienia – Nieuprawnione użycie dzieła chronionego przez przepisy z zakresu prawa autorskiego jednego z państw członkowskich – Artykuł 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Wniosek o przesłuchanie świadków – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-565/20: Postanowienie Sądu z dnia 14 czerwca 2021 r. – TrekStor / EUIPO – Zagg (Pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pokrowiec ochronny na sprzęt komputerowy – Podstawa unieważnienia – Nieuprawnione użycie dzieła chronionego przez przepisy z zakresu prawa autorskiego jednego z państw członkowskich – Artykuł 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Wniosek o przesłuchanie świadków – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-663/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2021 r. – One Voice / ECHA [Skarga o stwierdzenie nieważności – REACH – Substancja homosalate – Wyłączne wykorzystanie do wytwarzania produktów kosmetycznych – Kontrola zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami – Artykuł 41 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Termin do wniesienia skargi – Artykuł 21 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 771/2008 – Artykuł 59 regulaminu postępowania – Niedopuszczalność]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA