REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/05

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/06

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/07

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 2021/C 315/08

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10262 — Facebook/Kustomer) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 314/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/638/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1305, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1284/2009, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1302 w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei 2021/C 314/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/638/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1284/2009 w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei 2021/C 314/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1304, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1300 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2021/C 314/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2021/C 314/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2021/C 314/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10307 — Oxford Properties/M7 Real Estate) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 314/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10283 — MEF 4/CDC/3i EOPF Topco/NGM) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 313/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Pełne wykorzystanie możliwości wynikających z unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID: wspieranie swobodnego przepływu obywateli i odbudowy sektora transportu lotniczego dzięki wytycznym i zaleceniom dla państw członkowskich UE 2021/C 313/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonych na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei 2021/C 313/04

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10383 — Blackstone/Vista/Ellucian) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 313/05

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych 2021/C 313/06

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 313/07

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie na poziomie Unii zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2021/C 313/08

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 4 sierpnia 2021 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10122 — Mayr-Melnhof Karton/Kotkamills) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 312/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 3 sierpnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10321 — DSV/Agility) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 311/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 311/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10299 — DBS/JPMC/Temasek/Techco JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 311/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących (Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.): 0,00 % na dzień 1 sierpnia 2021 r. Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 2 sierpnia 2021 r. 2021/C 311/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA