REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie strategii UE mającej wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP))

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zautomatyzowanych procesów decyzyjnych – zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz swobodnego przepływu towarów i usług (2019/2915(RSP))

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie propozycji mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2557(RSP))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018 (2019/2129(INI))

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (2019/2814(RSP))

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie Republiki Gwinei, w szczególności przemocy wobec protestujących (2020/2551(RSP))

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie pracy dzieci w kopalniach na Madagaskarze (2020/2552(RSP))

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (2019/2967(RSP))

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0038System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))P9_TC1-COD(2018)0330BStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …/… w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10264 — SoftBank/Altor Fund Manager/Iyuno) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 293/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA DC 397 z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję EBA DC 151 potwierdzającą brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie 2021/C 293/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10102 — VIG/AEGON CEE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 293/04

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10362 — KKR/CD&R/Cloudera) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 293/05

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 22 lipca 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10359 — Carsales Holdings/Goldman Sachs/Eurazeo/Open Road) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 292/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10284 — KPS/Crown European Tinplate) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 292/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 lipca 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10300 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Courbevoie) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 291/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10342 — Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/AEA Investors/Visual Comfort) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 291/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10335 — PAI/Gapave/Apave) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 291/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10326 — Allianz Holding/Santander/Aviva Companies/Santander Aviva Companies) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 291/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA