REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-880/19: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Lianopoulou / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Decyzja o skierowaniu na rentę inwalidzką – Opinia komitetu ds. inwalidztwa – Artykuł 78 regulaminu pracowniczego – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-130/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Philip Morris Products / EUIPO (SIENNA SELECTION) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SIENNA SELECTION – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Nazwa koloru – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-266/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Global Chartered Controller Institute / EUIPO – CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE – Wcześniejsze unijne znaki towarowe słowny CFA i graficzny CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Właściwy krąg odbiorców – Poziom uwagi]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-396/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Riviera-Airport / EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „RIVIERA AIRPORTS” – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-398/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Riviera-Airport / EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „RIVIERA AIRPORTS” – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-453/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – KZ / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu 2019 – Decyzja o nieawansowaniu – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego – Zarzut niedopuszczalności – Urlop z przyczyn osobistych – Niekwalifikowanie się do awansu]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-665/20: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2021 r. – Ryanair / Komisja [Pomoc państwa – Niemiecki rynek transportu lotniczego – Pożyczka publiczna gwarantowana przez Niemcy na rzecz Condor Flugdienst w ramach pandemii COVID-19 – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym – Artykuł 107 ust. 2 lit. b) TFUE – Oszacowanie szkody – Związek przyczynowy – Obowiązek uzasadnienia – Utrzymanie w mocy skutków decyzji]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-365/20: Postanowienie Sądu z dnia 2 czerwca 2021 r. – Birkenstock Sales / EUIPO (Pozycja krzyżujących się falowanych linii na podeszwie buta) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez krzyżujące się falowane linie na podeszwie buta – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-215/21: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2021 r. – SMA Mineral / Komisja

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-269/21: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2021 r. – Arctic Paper Grycksbo / Komisja

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-300/21: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2021 r. – CNH Industrial / EUIPO (SOILXPLORER)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-301/21: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2021 r. – CNH Industrial / EUIPO (CROPXPLORER)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-318/21: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2021 r. – KF / EBI

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-321/21: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2021 r. – Lietuvos geležinkeliai / Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-324/21: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2021 r. – Harley-Davidson Europe i Neovia Logistics Services International / Komisja

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-325/21: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2021 r. – Jeronimo Martins Polska / EUIPO – Aldi Einkauf (Vitalsss plus)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-326/21: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2021 r. – Guangdong Haomei New Materials i Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Komisja

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-327/21: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2021 r. – Scania CV / EUIPO (V8)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-329/21: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2021 r. – Puma / EUIPO – V. Frass (FRASS)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10324 — Bain Capital/Valeo) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 296/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10348 — Global Payments/Erste Group/Payone Businesses) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 296/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 23 lipca 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2019–2020Posiedzenia od 10 do 13 lutego 2020 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 261 z 2.7.2021 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D063675/03 – 2019/2949(RPS))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA