REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-142/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Włochy) w dniu 26 marca 2020 r. – Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione i in.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-143/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 24 marca 2020 r. – A przeciwko O

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-151/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 27 marca 2020 r. – Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG i in.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-154/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 31 marca 2020 r. – Kemwater ProChemie s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-161/20: Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska /Rada Unii Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-169/20: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-180/20: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-653/18: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. – Armani /EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GIORGIO ARMANI le sac 11 – Krajowe wcześniejsze znaki towarowe, słowny i graficzne, LESAC i lesac – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 47 ust 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-654/18: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. – Armani / EUIPO – Asunción (le Sac 11) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego le sac 11 – Krajowe wcześniejsze znaki towarowe, słowny i graficzne, LESAC i lesac – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 47 ust 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-707/18: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Tilly-Sabco / Rada i Komisja [Rolnictwo – Refundacje wywozowe – Mięso drobiowe – Rozporządzenie (UE) 2018/1277 wydane w następstwie stwierdzenia nieważności w wyroku Trybunału rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 689/2013 – Właściwość organu wydającego akt – Nadużycie proceduralne – Obowiązek uzasadnienia – Odpowiedzialność pozaumowna – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Szkoda]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-752/18: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. – Tecnodidattica / EUIPO (Kształt podstawki globusa i lampy) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt podstawek globusa i lampy – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak elementów ozdobnych lub fantazyjnych odgrywających istotną lub zasadniczą rolę]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-73/19: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Bergslagernas Järnvaru / EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Narzędzie do rąbania drewna) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający narzędzie do rąbania drewna – Wcześniejszy wzór krajowy – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Brak innego całościowego wrażenia – Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Naruszenie prawa do obrony – Artykuł 62 rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-106/19: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Abarca / EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ABARCA SEGUROS – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ABANCA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-109/19: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Kerry Luxembourg / EUIPO – Döhler (TasteSense) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TasteSense – Wcześniejszy słowny znak towarowy MultiSense – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-496/19: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – CV i in. / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Współczynnik korygujący – Ryczałtowy zwrot kosztów – Koszty mieszkania – Obowiązek uzasadnienia – Obowiązek dbałości – Równoważność siły nabywczej – Równość traktowania]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-496/19: Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – CZ i in. / ESDZ [Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Współczynnik korygujący – Ryczałtowy zwrot kosztów – Koszty mieszkania – Obowiązek uzasadnienia – Obowiązek dbałości – Równoważność siły nabywczej – Równość traktowania]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-594/19: Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2020 r. – Axactor / EUIPO – Axa (AXACTOR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Umorzenie postępowania]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-623/19: Postanowienie Sądu z dnia 30 kwietnia 2020 r. – ArcelorMittal Bremen/Komisja [Skarga na bezczynność – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Decyzja 2011/278/UE – Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień dotyczące Niemiec w odniesieniu do lat 2013-2020 – Znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-146/20: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 maja 2020 r. – Csordas i in./Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Wybory sekcji lokalnej komitetu pracowniczego Komisji w Luksemburgu – Prawidłowość – Spoczywający na instytucji obowiązek kontroli – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak fumus boni iuris]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-179/20: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2020 r. – JP / Komisja

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-210/20: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2020 r. – Square / EUIPO ($ Cash App)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-211/20: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2020 r. – Square / EUIPO ($ Cash App)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-219/20: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2020 r. – JK / Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-223/20: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2020 r. – Orion / Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-230/20: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2020 r. – PNB Banka / EBC

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA