REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-81/20: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2020 r. – Klose / EUIPO (Przedstawienie prostokąta z trzema kolorowymi segmentami)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-83/20: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2020 r. – bonnanwalt / EUIPO – Bayerischer Rundfunk u. a. (tagesschau)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-84/20: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2020 r. – Qx World / EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-85/20: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2020 r. – Qx World / EUIPO – Mandelay (EDUCTOR)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-86/20: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2020 r. – Qx World / EUIPO – Mandelay (SCIO)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-88/20: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2020 r. – Rivière i in./Parlament

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-93/20: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2020 r. – Albert Darboven Holding / EUIPO (WINDSOR-CASTLE)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-98/20: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2020 r. – Biochange Group / EUIPO – Laubender (medical beauty research)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-100/20: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2020 r. Junqueras i Vies / Parlament

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9765 – AustralianSuper/Peel Group/DWS/Peel Ports)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9755 – MAIF 2/PSP/AirTrunk)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9662 – Generali/Klesia)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 3 kwietnia 2020 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9696 – ArcelorMittal Neel Tailored Blanks/TT Steel Service India/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Węgry – Pomoc państwa SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) – Regionalna pomoc inwestycyjna dla Samsung SDI – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Francja – Pomoc państwa SA.49414 (2019/NN) – Reforma ram ustawodawczych i regulacyjnych mających zastosowanie do magazynowania gazu we Francji – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8871 – RWE/E.ON Assets)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 2 kwietnia 2020 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie o dostępności obszarów w Austrii do celów poszukiwania, badania i produkcji węglowodorów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2020 – Programy proste Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 ( Dz.U. C 12 z 14.1.2020 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2020 – Programy, w których uczestniczy wiele państw – Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 ( Dz.U. C 12 z 14.1.2020 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do publikacji wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych ( Dz.U. C 371 z 4.11.2019 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9709 – Eni/CDP Equity/GreenIT)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA