REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro — 27 marca 2020 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja nr 485 z dnia 6 sierpnia 2019 r. otwierająca procedurę udzielania zezwoleń na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w „bloku 1-26 Tervel”, zlokalizowanym w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Bułgarii na Morzu Czarnym, oraz ogłaszająca, że zezwolenia będą udzielane na podstawie konkurencyjnej procedury przetargowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9799 – Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9614 – ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH/LTE Logistik- und Transport-GmbH) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9788 — JAB/Jacobs Douwe Egberts)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9764 — Red Rock Power/Capman Infra Lux Management/NH-Amundi Asset Management/JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9734 — HPS/MDP/Arachas)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9729 – Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 26 marca 2020 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej Komisji z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dealurile Sătmarului (ChOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9791 — Signa Retail/Central Group/Globus) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 marca 2020 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa: M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu przeglądu środków ochronnych mających zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów ze stali ( Dz.U. C 051 z 14.2.2020 )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2020 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2020/14)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9655 — HG/GA/Argus)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA