REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-172/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Akili Mundos / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi przyjętymi przez Unię w sposób autonomiczny – Pierwszy wpis nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami przez Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo własności – Proporcjonalność – Domniemanie niewinności – Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-173/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Ramazani Shadary / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo własności – Proporcjonalność – Domniemanie niewinności – Zarzut niezgodności z prawem]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-174/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Mutondo / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo własności – Proporcjonalność – Domniemanie niewinności – Zarzut niezgodności z prawem)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-175/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Ruhorimbere / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo własności – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – Proporcjonalność – Domniemanie niewinności – Zarzut niezgodności z prawem]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-176/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Mende Omalanga / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo własności – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – Proporcjonalność – Domniemanie niewinności – Zarzut niezgodności z prawem – Dostosowanie żądań]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-177/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Kazembe Musonda / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Przedłużenie umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Obowiązek powiadomienia przez Radę o nowych okolicznościach uzasadniających przedłużenie stosowania środków ograniczających – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania – Zarzut niezgodności z prawem]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-387/18: Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2020 r. – Delta-Sport / EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego DELTA SPORT – Wcześniejszy hiszpański słowny znak towarowy COLCHON DELTA – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy DELTA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo towarów – Podobieństwo oznaczeń – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-8/19: Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2020 r. – Repsol / EUIPO (INVENTEMOS EL FUTURO) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego INVENTEMOS EL FUTURO – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-388/19: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – WV / ESDZ (Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Artykuł 90 ust. 1 i 2 regulaminu pracowniczego – Przekroczenie terminu – Usprawiedliwiony błąd – Niedopuszczalność)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-471/18: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – WV / ESDZ [Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Urzędnicy – Wstrzymanie wypłaty części wynagrodzenia – Nieusprawiedliwione nieobecności – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania – Uchybienie wymogom formalnym – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-6/19: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2020 r. – Irish Wind Farmers’ Association i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Korzyści podatkowe przyznane przez Irlandię na rzecz producentów paliw kopanych – Pismo Komisji – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-43/19: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – WV / ESDZ (Skarga o odszkodowanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Przekroczenie terminu – Niedopuszczalność)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-33/20: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2020 r. – IE / ECDC

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-44/20: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2020 r.– Chanel / EUIPO – Huawei Technologies (Przedstawienie koła zawierającego dwie przeplatające się krzywe)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-60/20: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2020 r. – Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-65/20: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. – Kneissl Holding / EUIPO – LS 9 (KNEISSL)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-70/20: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. – Metamorfoza / EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-74/20: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2020 r. – IJ / Parlament

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-75/20: Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2020 r. – Abitron Germany / EUIPO – Hetronic International (NOVA)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-76/20: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2020 r. – Republika Czeska / Komisja

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-80/20: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2020 r. – IM / EBI i EFI

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9663 – Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Vossloh Rail Maintenance (Railway Switches Repair and Maintenance))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9547 – Johnson & Johnson/Tachosil)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/458 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/458 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA