REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Republikę Czeską o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów, posiadającego kwalifikacje techniczne

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9770 – Sun Life Financial/InfraRed Partners) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9811 – Franklin Resources, INC./Legg Mason, INC.) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9763 – Bidvest Group/PHS Group) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9783 – EQT/OMERS/DGF/inexio) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 6 kwietnia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9753 – Hexcel/Woodward) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2021 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2021 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa T-605/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – ZF / Komisja [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Emerytura – Decyzja ustalająca uprawnienia emerytalne – Rozliczenia emerytury – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do złożenia zażalenia – Przekroczenie terminu – Akt wyłącznie potwierdzający – Częściowa niedopuszczalność – Zwrot nienależnych kwot – Zaszeregowanie do grupy i na stopień – Mnożnik – Cofnięcie aktu niezgodnego z prawem – Uzasadnione oczekiwania – Rozsądny termin]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa T-159/19: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2020 r. – Bog-Fran / EUIPO – Fabryki Mebli „Forte” (Meble) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający mebel – Podstawa unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Ujawnienie wcześniejszego wzoru – Dowód ujawnienia – Artykuł 7 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa T-202/19: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2020 r. – Knaus Tabbert / EUIPO – Carado (CaraTour) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CaraTour – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Carado – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa T-203/19: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2020 r. – Knaus Tabbert / EUIPO – Carado (CaraTwo) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Cara Two – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Carado – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-212/19: Postanowienie Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Apple/EUIPO (Pióra cyfrowe) [Wzór wspólnotowy – Podział zgłoszenia do rejestracji w celu usunięcia nieprawidłowości, która spowodowała odmowę rejestracji – Umorzenie postępowania]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-214/19: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2020 r. – Fleximed/EUIPO – docPrice (Fleximed) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Fleximed – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy mediFLEX – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-36/20: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2020 r. – IF / Parlament

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-50/20: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2020 r. – PNB Banka AS / EBC

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-53/20: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2020 r. – IMI 2 Joint Undertaking / CHS.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-71/20: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2020 r. – Puma / EUIPO – CAMäleon (PUMA-System)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA