REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-23/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Klagenævnet for Udbud (Dania) w dniu 17 stycznia 2020 r. – Simonsen & Weel / Region Nordjylland i Region Syddanmark

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-27/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de grande instance de Rennes (Francja) w dniu 21 stycznia 2020 r.– PF, QG / Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-28/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Attunda Tingsrätt (Szwecja) w dniu 21 stycznia 2020 r. – Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-320/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – WD / EFSA [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa o pracę zawarta na czas określony – Decyzja o braku zmiany zaszeregowania – Brak sprawozdań z oceny – Przyznanie punktów do celów zmiany zaszeregowania poprzez ich przeniesienie – Oczywisty błąd w ocenie – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy – Obowiązek staranności – Oczywisty błąd w ocenie – Nadużycie władzy – Uzasadnione oczekiwania – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Odpowiedzialność]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-485/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Compañía de Tranvías de la Coruña / Komisja Europejska [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty Komisji dotyczące wykładni przepisu prawa Unii – Dokumenty pochodzące od osób trzecich – Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Częściowa odmowa dostępu – Całkowita odmowa dostępu – Obowiązek uzasadnienia – Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych – Nadrzędny interes publiczny]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-487/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ViruProtect – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-505/18: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Węgry / Komisja [EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – Pomoc przyznana grupom producentów – Wydatki poniesione przez Węgry – Artykuł 35 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 – Uznanie kwalifikowane – Kwalifikowalność beneficjenta do pomocy – Korekta finansowa liczona – Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 – Lojalna współpraca – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Proporcjonalność – Pewność prawa – Kwoty niekwalifikowalne]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-573/18: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Hickies / EUIPO (Kształt sznurówki) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt sznurówki – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Ochrona prawa związanego z wcześniejszym wzorem – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-732/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego charantea – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITÉ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-733/18: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego charantea – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITÉ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-44/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Globalia Corporación Empresarial / EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TC Touring Club – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TOURING CLUB ITALIANO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Dodatkowe dowody przedstawione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Skarga wzajemna]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-135/19: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO – Dalmat (LaTV3D) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LaTV3D – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TV3 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo usług – Podobieństwo oznaczeń – Charakter odróżniający – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-248/19: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Bilde / Parlament [Przywileje i immunitety – Członek Parlamentu – Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego – Oczywisty błąd w ocenie – Electa una via – Zasada non bis in idem – Nadużycie władzy]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-262/19: Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. – Jakober / EUIPO (Kształt filiżanki) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt filiżanki – Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-331/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Pierre Balmain / EUIPO (Przedstawienie głowy lwa otoczonej pierścieniami tworzącymi łańcuch) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-332/19: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Pierre Balmain / EUIPO (Przedstawienie głowy lwa otoczonej pierścieniami tworzącymi łańcuch) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-293/18: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Łotwa / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rybołówstwa – Traktat paryski dotyczący Spitzbergenu (Norwegia) – Uprawnienia do połowów kraba śnieżnego w obszarze Svalbardu (Norwegia) – Rozporządzenie (UE) 2017/127 – Statki zarejestrowane w Unii upoważnione do połowów – Zatrzymanie statku łotewskiego – Artykuł 265 TFUE – Wezwanie do działania – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Akt niewywołujący wiążących skutków prawnych – Niedopuszczalność]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-541/19: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Shindler i in. / Rada [Skarga na bezczynność – Prawo instytucjonalne – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii – Wybory europejskie z 2019 r. – Wniosek o odroczenie wyborów europejskich – Brak czynnej legitymacji procesowej – Niedopuszczalność]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-627/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 31 stycznia 2020 r. – Shindler i in. / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii – Utrata obywatelstwa Unii – Skarga na bezczynność – Niedopuszczalność wniosku w przedmiocie środków tymczasowych]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-808/19: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Silgan International i Silgan Closures / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Konkurencja – Żądanie informacji – Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-13/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Valiante / Komisja

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-14/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Tratkowski / Komisja

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-20/20: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2020 r. – Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlament

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-28/20: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2020 r. – ID / ESDZ

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-37/20: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2020 r. – Zjednoczone Królestwo / Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA