REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-743/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego I.J. TOBACCO INDUSTRY – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy JTi – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-28/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego VERITEA – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-40/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ONE – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-54/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Nosio/EUIPO (BIANCOFINO) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BIANCOFINO – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-69/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Bad Reichenhaller Alpensaline – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-175/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego eVoter – Względne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-270/19: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Amazon Technologies/EUIPO (ring) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy ring – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-188/16: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2019 r. – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy REPOWER – Cofnięcie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-394/18: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2019 r. – Kipper/Komisja (Niezależny usługodawca Komisji (free-lance) – Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych przyznawanych urzędnikom kategorii B – Brak właściwości)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-756/18: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2019 r. – AG/Europol (Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Decyzja Rady (UE) 2015/1889 w sprawie likwidacji funduszu emerytalnego Europolu – Nieprawidłowości w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi – Niedopuszczalność)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-763/18: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r. – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Pomoc przyznana jakoby bezprawnie przez Węgry na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników – Rzekome decyzje Komisji uznające środek pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym – Termin do wniesienia skargi – Rozpoczęcie biegu terminu – Powzięcie wiadomości – Dowód – Obowiązek staranności – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-12/19: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r. – Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-66/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2019 r. – Vlaamse Gemeenschap i Vlaams Gewest/Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Rynek wewnętrzny – Podstawowe swobody – Rozporządzenie (UE) 2018/1724 – Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów – Jednostka niższego rzędu niż państwo – Legitymacja procesowa czynna – Indywidualne oddziaływanie – Niedopuszczalność)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-74/19: Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – DK Company/EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Graficzny unijny znak towarowy DENIM HUNTER – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-154/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 grudnia 2019 r. – ZU/ESDZ (Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Urzędnicy – Koszty podróży służbowej – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Przedwczesna skarga – Niedopuszczalność)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-192/19: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2019 r. – Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy goclean – Artykuł 103 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-210/19: Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2019 r. – Società Agricola Tenuta di Rimale i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rolna – Wiążące normy dotyczące regulowania podaży sera opatrzonego chronioną nazwą pochodzenia – Oddalenie wniosku o przyjęcie aktów wykonawczych – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-297/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 grudnia 2019 r. – Dragomir/Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna – Państwo prawa – Niezawisłość sądownictwa – Prawo do rzetelnego procesu – Ochrona danych osobowych – Nieprzyjęcie przez Komisję środków mających na celu zapewnienie, by Rumunia przestrzegała ciążących na niej zobowiązań – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-319/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2019 r. – Gollnisch/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego – Zmiana w ramach uzupełniającego dobrowolnego systemu emerytalnego – Akt regulacyjny – Termin do wniesienia skargi – Przekroczenie terminu – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Uchybienie wymogom formalnym – Niedopuszczalność)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-360/19: Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Jalkh/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-654/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 grudnia 2019 r. – FF/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Prawo instytucjonalne – Odpowiedzialność Unii – Fotografia mężczyzny użyta jako ostrzeżenie zdrowotne – Skarga o zadośćuczynienie – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Konieczność – Niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-411/18: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2019 r. – WM/Komisja

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-827/19: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2019 r. – Gaspar/Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-846/19: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2019 r. – Golden Omega/Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-851/19: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2019 r. – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA