REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro – 17 maja 2023 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 18 maja 2023 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro – 19 maja 2023 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10860 – ADVENT / GFK)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2022–2023Posiedzenia od 12 do 15 grudnia 2022 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D084951/01 – 2022/2930(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji udzielającego pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „CMIT/MIT NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (D084293/01 – 2022/2929(RSP))

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. Dążenie do równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami (2022/2026(INI))

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. (2021/2254(INI))

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie planu działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich (2022/2022(INI))

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przepaści cyfrowej: różnice społeczne wynikające z cyfryzacji (2022/2810(RSP))

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2021/2236(INI))

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie perspektywy rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny (2022/2949(RSP))

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji Nowego europejskiego programu na rzecz kultury i strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (2022/2047(INI))

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie tłumienia przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej (2022/2992(RSP))

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie tłumienia pokojowych demonstracji przez juntę wojskową w Czadzie (2022/2993(RSP))

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie obrońcy praw człowieka Abdulhadiego al-Chawadży w Bahrajnie (2022/2994(RSP))

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podejrzeń o korupcję ze strony Kataru oraz szerszej potrzeby przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach europejskich (2022/3012(RSP))

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. 90 lat po Wielkim Głodzie w Ukrainie – uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo (2022/3001(RSP))

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ulepszenia wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027: gotowy na nowe wyzwania, odporny budżet UE (2022/2046(INI))

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2021 (2022/2024(INI))

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do powiadamiania o kompensacji w ramach globalnego środka rynkowego dla operatorów statków powietrznych z siedzibą w Unii (COM(2021)0567 – C9-0323/2021 – 2021/0204(COD))

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0429Transport: uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 określającego pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (COM(2022)0381 – C9-0294/2022 – 2022/0232(COD))P9_TC1-COD(2022)0232Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/… w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 określającego pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

REKLAMA