REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-500/17 RENV: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Hubei Xinyegang Special Tube/Komisja [Dumping – Przywóz niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, o przekroju okrągłym i o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm pochodzących z Chin – Nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego – Związek przyczynowy – Artykuł 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 2016/1036 – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-660/19 RENV: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Universität Bremen/REA [Badania i rozwój technologiczny – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – Zaproszenie do składania wniosków H2020-SC6-Governance-2019 – Decyzja Komisji dotycząca odrzucenia wniosku – Błąd dotyczący okoliczności faktycznych – Naruszenie prawa – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy T-825/19 i T-826/19: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Tazzetti/Komisja [Środowisko naturalne – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Fluorowane gazy cieplarniane – Elektroniczny rejestr kontyngentów na wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu – Przedsiębiorstwa o tym samym beneficjencie rzeczywistym – Jeden producent lub importer – Akt niekorzystny – Interes prawny – Dopuszczalność – Wniosek o dostosowanie skargi – Niedopuszczalność – Zarzut niezgodności z prawem – Wykładnia rozporządzenia wykonawczego zgodna z rozporządzeniem podstawowym – Uprawnienia wykonawcze Komisji]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-868/19: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Nouryon Industrial Chemicals i in./Komisja [REACH – Ocena dokumentacji rejestracyjnej i kontrola zgodności informacji przekazanych przez rejestrujących – Wniosek o przeprowadzenie dodatkowych badań do celów dokumentacji rejestracyjnej dla eteru dimetylowego – Prenatalne badanie toksyczności rozwojowej – Rozszerzone badanie szkodliwego wpływu na rozrodczość na jednym pokoleniu – Wstępne badanie ustalające zakres – Artykuł 51 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Badania na zwierzętach – Artykuł 25 rozporządzenia nr 1907/2006 – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-72/20: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Satabank/EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Rozporządzenie (UE) nr 468/2014 – Podmiot podlegający nadzorowi ostrożnościowemu – Złożone postępowanie administracyjne – Odmowa dostępu do akt – Decyzja 2004/258/WE – Dostęp do dokumentów EBC]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-142/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Wizz Air Hungary/Komisja (Blue Air; COVID-19 i pomoc na ratowanie) [Pomoc państwa – Rumuński rynek transportu lotniczego – Pomoc przyznana przez Rumunię na rzecz Blue Air w ramach pandemii COVID-19 – Pomoc na ratowanie Blue Air – Pożyczka gwarantowana przez państwo rumuńskie – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc przeznaczona na naprawę szkód spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym – Artykuł 107 ust. 2 lit. b) TFUE – Oszacowanie szkody – Związek przyczynowy – Istniejące wcześniej trudności finansowe beneficjenta – Uwzględnienie kosztów, których można uniknąć – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Przyczynienie się pomocy do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie – Jednorazowość pomocy na ratowanie – Zasada niedyskryminacji – Swoboda świadczenia usług – Swoboda przedsiębiorczości – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-344/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Plusmusic/EUIPO – Groupe Canal + (+music) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego +music – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy + – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego uzyskany w następstwie używania]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-366/21: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Coinbase/EUIPO – bitFlyer (coinbase) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy coinbase – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-400/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – ZR/EUIPO [Służba publiczna – Urzędnicy – Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Wniosek o przeniesienie do innej instytucji – Artykuł 8 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego – Odmowa przeniesienia – Porządek pierwszeństwa – Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek dbałości – Sprostowanie]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-505/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-535/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-545/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-555/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-575/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-576/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-577/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-578/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-588/21: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products i Koopman International (Urządzenia do przesyłu cieczy) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do przesyłu cieczy – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej – Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia 6/2002]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-617/21: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – B&Bartoni/EUIPO – Hypertherm (Elektroda do umieszczenia w palniku) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający elektrodę do umieszczenia w palniku – Podstawa unieważnienia – Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Część składowa produktu złożonego]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-650/21: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Casa International/EUIPO – Interstyle (casa) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy casa – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001)]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-750/21: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BIO-BEAUTÉ – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001)]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-5/22: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Puma/EUIPO – Brooks Sports (Przedstawienie szewrona) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy przedstawiający szewron – Wcześniejsze unijne i krajowe graficzne znaki towarowe przedstawiające szewron – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001 – Pewność prawa – Równość traktowania – Zasada dobrej administracji]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-21/22: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – NY/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Wewnętrzne postępowanie sprawdzające Komisji – Akty przemocy zarzucane pracownikom ochrony Komisji – Zakaz wstępu do budynków – Odebranie identyfikatora służbowego – Wniosek o odszkodowanie – Oddalenie wniosku – Zasada dobrej administracji – Prawo do poszanowania integralności i godności – Błąd w ocenie – Obowiązek dbałości]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-26/22: Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2023 r. – CIMV/Komisja [Badania i rozwój technologiczny – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – Odzyskanie wierzytelności – Zwrot rozłożony w czasie – Materialna prawidłowość stanu faktycznego – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia – Uzasadnione oczekiwania – Prawo do bycia wysłuchanym – Proporcjonalność]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-113/22: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. – Colombani/ESDZ [Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Prawo do obrony – Błąd w ocenie – Nadużycie władzy – Ugoda – Wada oświadczenia woli – Decyzja w sprawie awansu z mocą wsteczną]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA