REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-149/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava V - Słowacja) - Postępowanie karne przeciwko R.B.

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa C-244/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien - Austria) - GB/Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-353/15: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - NeXovation/Komisja (Pomoc państwa - Pomoc indywidualna na rzecz kompleksu Nürburgring na budowę parku rozrywki, hoteli i restauracji oraz na organizację wyścigów samochodowych - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Decyzja uznająca, że zwrot pomocy uznanej za niezgodną z rynkiem wewnętrznym nie dotyczy nowego właściciela kompleksu Nürburgring - Skarga o stwierdzenie nieważności - Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną - Niedopuszczalność - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa po zakończeniu wstępnego etapu badania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zainteresowana strona - Interes prawny - Dopuszczalność - Naruszenie praw proceduralnych - Brak trudności wymagających wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Skarga do Komisji - Sprzedaż aktywów beneficjentów pomocy państwa uznanej za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Otwarte, przejrzyste, niedyskryminacyjne i bezwarunkowe postępowanie przetargowe - Sumienne i bezstronne badanie - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-373/15: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - Ja zum Nürburgring/Komisja (Pomoc państwa - Pomoc indywidualna na rzecz kompleksu Nürburgring na budowę parku rozrywki, hoteli i restauracji oraz na organizację wyścigów samochodowych - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Decyzja uznająca, że zwrot pomocy uznanej za niezgodną z rynkiem wewnętrznym nie dotyczy nowego właściciela kompleksu Nürburgring - Skarga o stwierdzenie nieważności - Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną - Stowarzyszenie - Status strony negocjacji - Niedopuszczalność - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa po zakończeniu wstępnego etapu badania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zainteresowana strona - Interes prawny - Dopuszczalność - Naruszenie uprawnień procesowych zainteresowanych stron - Brak trudności wymagających wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Skarga do Komisji - Sprzedaż aktywów beneficjentów pomocy państwa uznanej za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Otwarte, przejrzyste, niedyskryminacyjne i bezwarunkowe postępowanie przetargowe - Obowiązek uzasadnienia - Zasada dobrej administracji)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-405/15: Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2019 r. - Fulmen/Rada (Odpowiedzialność pozaumowna - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Zamrożenie środków finansowych - Naprawienie szkody, jaką strona skarżąca miała ponieść w wyniku umieszczenia i pozostawienia jej nazwy w wykazach osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające - Szkoda majątkowa - Szkoda niemajątkowa)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-466/16: Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2019 r. - NRW. Bank/SRB (Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) - Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) - Ustalenie składki ex ante za rok 2016 - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Artykuł 76 regulaminu postępowania przed Sądem - Niedopuszczalność)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-20/17: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. - Węgry/Komisja (Pomoc państwa - Węgierski podatek obrotowy od publikacji reklam - Progresywny charakter stawek - Odliczenie od podstawy opodatkowania 50 % przeniesionych strat w odniesieniu do spółek, które nie odnotowały zysków w 2013 r. - Decyzja kwalifikująca środki pomocy jako niezgodne z rynkiem wewnętrznym i nakazująca ich odzyskanie - Pojęcie pomocy państwa - Warunek dotyczący selektywności)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-307/17: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe (Przedstawienie trzech równoległych pasków) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający trzy równoległe paski - Bezwzględna podstawa unieważnienia - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Postać używania, której nie można uwzględnić - Postać różniąca się znacznymi zmianami od postaci, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany - Odwrócenie schematu kolorów)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-28/18: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - Marriott Worldwide/EUIPO - AC Milan (AC MILAN) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy AC MILAN - Wcześniejsze unijne znaki towarowe słowne AC i AC HOTELS BY MARRIOTT i graficzny AC HOTELS MARRIOTT - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa oznaczeń - Brak wzmocnionego charakteru odróżniającego znaku towarowego AC - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-213/18: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - Brita/EUIPO (Kształt kranu) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego - Kształt kranu - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-334/18: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. - Bodegas Altún/EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ANA DE ALTUN - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy ANNA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Renoma - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-340/18: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2019 r. - Gibson Brands/EUIPO - Wilfer (Kształt korpusu gitary) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Trójwymiarowy unijny znak towarowy - Kształt korpusu gitary - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Artykuł 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-366/18: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - Pet King Brands/EUIPO - Virbac (SUIMOX) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SUIMOX - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZYMOX - Obowiązek uzasadnienia - Doręczenie decyzji izby odwoławczej - Dobra wiara i staranność adresata - Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-377/18: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2019 r. - Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals/EMA (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Znajdujące się w posiadaniu EMA dokumenty zawierające informacje przedstawione przez skarżące w związku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Ocaliva - Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentu - Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-479/18: Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - Multifit/EUIPO (Premiere) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Premiere - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-569/18: Wyrok Sądu z dnia 18 czerwca 2019 r. - W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Kordes’ Rose Monique - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Znak towarowy złożony z nazwy odmiany roślin - Zasadnicze elementy - Artykuł 7 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-384/19: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2019 r. - Parlament/Axa Assurances Luxembourg i in.

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-386/19: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2019 r. - CQ/Trybunał Obrachunkowy

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-387/19: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2019 r. - DF i DG/EBI

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-399/19: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2019 r. - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisja

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-401/19: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2019 r., Brillux/EUIPO - Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-402/19: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2019 r., Brillux/EUIPO - Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-406/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Cocilovo/Parlament

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa T-407/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Speroni/Parlament

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa T-408/19: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2019 r. - Mezzaroma/Parlament

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA