REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej 

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Francja - Pomoc państwa C 34/10 (ex N 140/10) - Opłata przeznaczona na finansowanie misji świadczenia usługi publicznej polegającej na uszlachetnianiu gatunku końskiego i wsparcia hodowli, szkoleń w sektorze wyścigów konnych i hodowli końskiej oraz rozwoju obszarów wiejskich - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Strony 4 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6090 - PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków - EACEA/41/10 dotyczącego wdrożenia Erasmus Mundus 2009-2013 w 2011 r. (  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Dwunaste sprawozdanie roczne sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

Strony 1 - 417 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5964 - TPV/Philips Branded Monitors and Colour TVS) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6052 - London & Continental Railways/Lend Lease Europe/Stratford City Business District) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5908 - Honeywell/Sperian) 

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w sprawie całkowitego wykorzystania kontyngentu „abatimento” na 2010 r. (kukurydza, Portugalia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Strony 4 - 6 Pobierz pdf

Produkty lecznicze - Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EFTA należące do EOG w pierwszym półroczu 2010 r.

Strony 7 - 19 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5907 - Votorantim/Fischer/JV) 

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5865 - Teva/Ratiopharm) 

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6075 - DHC/VUE Entertainment Investment) 

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6055 - STRABAG SE/EW4E Group/BMG JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6092 - Prysmian/Draka Holding) 

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6059 - Norbert Dentressangle/Laxey Logistics) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Niemcy - Pomoc państwa C 30/10 (ex NN 45/10 (ex CP 327/08)) - Domniemana pomoc na infrastrukturę na rzecz Propapier - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Strony 10 - 27 Pobierz pdf

Ogłoszenie w sprawie otwarcia postępowania likwidacyjnego na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Kaupthing Bank hf.)

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ) (  )

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych East Northants w Northamptonshire w Zjednoczonym Królestwie, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 - Coop/TransGourmet) 

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA