REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Sprawa C-48/10: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2008/1/WE - Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - Warunki udzielania pozwoleń dla istniejących instalacji - Obowiązek zapewnienia eksploatacji takich instalacji zgodnie z wymogami dyrektywy)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-296/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Stutgart - Niemcy) - Bianca Purrucker przeciwko Guillermo Vallésowi Pérezowi (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Zawisłość sporu - Powództwo co do istoty dotyczące prawa do pieczy nad dzieckiem oraz wniosek o zastosowanie środka tymczasowego dotyczący prawa do pieczy nad tym samym dzieckiem)

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-339/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 7 lipca 2010 r. - Krasimir Asparuchow Estow, Monika Ljusien Iwanowa i Kemko International EAD przeciwko Ministerski sywet na Republika Byłgarija

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-474/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal in Northern Ireland (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 września 2010 r. - Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd przeciwko Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-486/10: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Federalnej Republice Niemiec

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-489/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w dniu 12 października 2010 r. - postępowanie karne przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-490/10: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2010 r. - Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-492/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) w dniu 14 października 2010 r. - Immobilien Linz GmbH & Co KG przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-493/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 15 października 2010 r. - M.E. i in. przeciwko Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-498/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 14 października 2010 r. - X NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-499/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) w dniu 19 października 2010 r. - Vlaamse Oliemaatschappij przeciwko F.O.D. Financiën

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-505/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 21 pażdziernika 2010 r. - Partrederiet Sea Fighter przeciwko Skatteministeriet

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-507/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze (Włochy) w dniu 25 października 2010 r. - Denise Bernardi reprezentowana przez Katię Mecacci przeciwko Fabiowi Bernardiemu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-514/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky w dniu 2 listopada 2010 r. - Wolf Naturprodukte GmbH przeciwko Sewar spol. s r. o.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-516/10: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 - Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-518/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Króletwo) w dniu 2 listopada 2010 r. - Yeda Research i Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc przeciwko Comptroller-General of Patents

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-519/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari w dniu 27 października 2010 r. - Giovanni Colapietro przeciwko Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-537/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 września 2010 r. w sprawie T-29/05 Deltafina przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 listopada 2010 r. przez Deltafina SpA

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-35/08: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2010 r. - Codorniu Napa przeciwko OHIM - Bodegas OntaĂąón (ARTESA NAPA VALLEY) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ARTESA NAPA VALLEY - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ARTESO i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LA ARTESA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-95/08: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. - Włochy przeciwko Komisji (EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego - System pomocy produkcyjnej w sektorze przetworów owocowo-warzywnych - Nadzwyczajne środki wsparcia w sektorze wołowiny - System premii tytoniowych)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-113/08: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. - Hiszpania przeciwko Komisji (EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego - Pomoc na rzecz produkcji oliwy z oliwek - Pomoc związaną z powierzchnią uprawy roślin)

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-9/09 P: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej - Wniosek o zwrot mienia osobistego - Doręczenie decyzji o oddaleniu zażalenia w innym języku niż język, w którym zostało sporządzone zażalenie - Skarga wniesiona po terminie - Brak ustosunkowania się do jednego z żądań przedstawionych w pierwszej instancji)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-137/09: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. - Nike International przeciwko OHIM - MuĂąoz Molina (R10) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego R10 - Niezarejestrowany słowny krajowy znak towarowy R10 - Przeniesienie prawa do krajowego znaku towarowego - Błąd proceduralny)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-260/09 P: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2010 r. - OHIM przeciwko SimĂľesowi Dos Santosowi (Odwołanie - Odwołanie wzajemne - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. - Sprowadzenie do zera i ponowne obliczanie kapitału punktów za osiągnięcia - Wykonanie wyroku Sądu - Powaga rzeczy osądzonej - Podstawa prawna - Brak mocy wstecznej - Uzasadnione oczekiwania - Szkoda materialna - Utrata szansy na awans - Krzywda)

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-404/09: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. - Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Horyzontalne połączenie kolorów szarego i czerwonego) (Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego horyzontalne połączenie kolorów szarego i czerwonego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA