REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Sprawa T-405/09: Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. - Deutsche Bahn przeciwko OHIM (Wertykalne kolorów szarego i czerwonego) (Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wertykalne połączenie kolorów szarego i czerwonego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-61/10: Postanowienie Sądu z dnia 17 listopada 2010 r. - Victoria Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji (Skarga na bezczynność - Niepodjęcie środków - Wniosek o wydanie nakazu - Wniosek o zastosowanie środków ochronnych - Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-101/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2010 r. - Maftah przeciwko Komisji

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-102/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2010 r. - Elosta przeciwko Komisji

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-488/10: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2010 r. - Francja przeciwko Komisji

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-491/10: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2010 r. - SNCF przeciwko OHIM - Infotrafic (infotrafic)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-507/10: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2010 r. - Viktor Uspaskich przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-511/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 - EvropaĂŻki Dynamiki przeciwko Komisji

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-513/10: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2010 r. - Hamberger Industriewerke przeciwko OHIM (Atrium)

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-514/10: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2010 r. - Fruit of the Loom przeciwko OHIM - Blueshore Management (FRUIT)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-516/10: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2010 r. - Francja przeciwko Komisji

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-517/10: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2010 r. - Pharmazeutische Fabrik Evers przeciwko OHIM - Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-519/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. - Seikoh Giken przeciwko OHIM - Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-520/10: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2010 r. - Comunidad Autónoma de Galicia przeciwko Komisji

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-522/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. - Hell Energy przeciwko OHIM - Hansa Mineralbrunnen (HELL)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-523/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 - Interkobo przeciwko OHIM - XXXLutz Marken (mybaby)

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-525/10: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2010 r. - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio przeciwko OHIM - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-526/10: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2010 r. - Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Komisji

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-25/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2010 r. - Katjes Fassin przeciwko OHIM (Yoghurt-Gums)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa F-77/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna - Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych - Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych - Decyzja organu powołującego - Niezłożenie zażalenia - Niedopuszczalność skargi)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa F-84/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (Służba publiczna - Personel EBC - Skarga odszkodowawcza mająca na celu naprawienie szkody i krzywdy wynikających bezpośrednio z zarzucanej niezgodności z prawem warunków zatrudnienia i przepisów dotyczących personelu - Brak właściwości Sądu - Niedopuszczalność - Zwolnienie ze świadczenia pracy z tytułu reprezentacji personelu - Brak dostosowania obciążenia pracą - Uchybienie)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa F-96/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Dodatkowa podwyżka wynagrodzenia - Awans ad personam - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w celu ustalenia kryteriów przyznawania dodatkowych podwyżek wynagrodzenia)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa F-9/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna - Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych - Akt niekorzystny - Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych - Brak właściwości EPSO)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa F-49/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 października 2010 r. - Wendler przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Wypłata świadczeń emerytalnych - Obowiązek otwarcia konta bankowego w państwie miejsca zamieszkania - Swoboda świadczenia usług - Bezwzględna przeszkoda procesowa - Zasada równości)

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Sprawa F-3/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 października 2010 r. - AB przeciwko Komisji (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Zażalenie złożone po terminie - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA