REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/564 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/565 z dnia 7 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-nitrooksypropanolu jako dodatku paszowego dla krów mlecznych i krów przeznaczonych do reprodukcji (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany w Unii przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/566 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flutianilu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/567 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej na mocy Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w sprawie przyjęcia wytycznych operacyjnych dotyczących prowadzenia Forum Społeczeństwa Obywatelskiego

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/568 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Specjalnego ds. Celnych i Ułatwień w Handlu ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Specjalnego ds. Celnych i Ułatwień w Handlu

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/569 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/570 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/571 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia we Włoszech zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/572 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/573 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/538 w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/574 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/809 wspierającą wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/575 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Unii pryszczycy poprzez przesyłki siana i słomy z państw trzecich lub terytoriów oraz uchylająca rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2208 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2078) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/2278 z dnia 20 grudnia 2021 r. zawieszającego cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 466 z dnia 29 grudnia 2021 r.)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/338 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60 z dnia 28 lutego 2022 r.)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/339 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 61 z dnia 28 lutego 2022 r.)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/555 z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/556 z dnia 1 kwietnia 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/557 z dnia 1 kwietnia 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/558 z dnia 6 kwietnia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/559 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/310 w odniesieniu do przyznanego Polsce zezwolenia na dalsze stosowanie szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/560 z dnia 31 marca 2022 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 (BCS-GHØØ2-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1891) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/561 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie monitorowania obecności glikoalkaloidów w ziemniakach i produktach otrzymywanych z ziemniaków

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 21 z dnia 31 stycznia 2022 r.)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 4 z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA