REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2022/615 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz doprecyzowania procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/617 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości rtęci w rybach i soli (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/618 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1533 wprowadzającego specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/619 z dnia 12 kwietnia 2022 r. kończące przeglądy pod kątem nowego eksportera dotyczące rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2230 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do trzech chińskich producentów eksportujących, nakładające cło w odniesieniu do przywozu od tych producentów oraz kończące rejestrację tego przywozu

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/620 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/621 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dla mieszarek samochodowych, dźwignic i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/590 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 w odniesieniu do regionalnych rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/592 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/593 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z jagód Litsea cubeba jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/594 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące środków ograniczających i ustanawiające jednolity wykaz załączników do tych rozporządzeń zawierający dane kontaktowe właściwych organów państw członkowskich oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/596 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/597 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie propagowania europejskiej sieci niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją i rozbrojeniem

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/598 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu, ustanowionego na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w odniesieniu do zmiany protokołu 4 w sprawie reguł pochodzenia do tego Porozumienia, oraz uchylająca decyzję (UE) 2020/2058 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/599 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” (2BSvs) w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 173 - 173 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/600 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Bonsucro EU” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/601 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Lepsza biomasa” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/602 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „International Sustainability & Carbon Certification- ISCC EU” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 182 - 182 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/604 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 188 - 188 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/605 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert-EU” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/606 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 194 - 194 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/607 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 197 - 197 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/608 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 200 - 200 Pobierz pdf

REKLAMA