Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o przygotowanie zawodowe

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest specyficzną umową o pracę ze względu na obowiązek nałożony na młodocianego pracownika jakim jest obowiązek nauki.

 Uwagi ogólne

Zasadniczo umowy te zawiera się na czas nieokreślony, jedynie pracodawca, który zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, ale nie krótszy niż czas przewidziany na naukę danego zawodu.

Po ustaniu umowy w celu przygotowania zawodowego powinno nastąpić zatrudnienie młodocianego jako wykwalifikowanego robotnika – czeladnika, bądź robotnika przyuczonego, po ukończeniu przez niego pełnoletniości podstawą zatrudnienia powinna stać się „zwykła” umowa o pracę.

W czasie przygotowania zawodowego pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenia za pracę, które chronione jest przepisami ogólnymi kodeksu pracy, co oznacza że np. nieterminowe lub nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia stanowi wykroczenie pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają odpowiednie zastosowanie także przepisy ogólne kodeksu pracy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania (wygaśnięcia) umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony, z tym tylko że wypowiadanie umów zawartych z młodocianymi pracownikami przez pracodawcę podlega istotnym ograniczeniom. W takich przypadkach na pracodawcę nałożony jest obowiązek zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy dotyczącej nauki zawodu (ale nie przyuczenia do określonej pracy) zarówno przedstawiciela ustawowego młodocianego, jak i szkołę, do której dany młodociany uczęszcza, aby umożliwić mu kontynuowanie nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zakresie.

Zobacz również serwis: Praca małoletnich

Strony i forma umowy

Stronami tej umowy są pracodawca oraz młodociany, który może podpisać umowę nawet bez zgody rodzica lub opiekuna. Jednakże ze względów wychowawczych pożądane jest współdziałanie rodziców (opiekunów), szczególnie że w ściśle określonych przypadkach mogą oni w imię dobra młodocianego taką umowę rozwiązać.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta na piśmie. Niedopuszczalne jest zawarcie tej umowy w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności zawartej umowy, ale nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego pisemnego jej potwierdzenia

Treść umowy

W treści umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powinny znaleźć się postanowienia dotyczące:

1) rodzaju przygotowania zawodowego czy to w formie nauki zawodu, czy też w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

2) czasu trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposobu dokształcania teoretycznego

4) wysokości wynagrodzenia.

Ponadto umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może zwierać klauzule umowne, zawierające prawa i obowiązki stron umowy, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy. W umowie takiej można postanowić, iż po zakończeniu przygotowania zawodowego egzaminem z wynikiem co najmniej bardzo dobrym, młodociany będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami jako wykwalifikowany czeladnik.

Natomiast nieważne będą postanowienia, na podstawie których młodociany pracownik, zatrudniony u danego pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest do przepracowania oznaczonego okresu po ukończeniu tego przygotowania i do zwrotu na rzecz tego pracodawcy kosztów związanych z tym przygotowaniem, w razie rozwiązania przez młodocianego umowy o pracę przed upływem przedmiotowego okresu.

Zobacz również: Czy umowa młodocianego może zostać rozwiązana przez rodzica?

Wynagrodzenie

Młodocianemu pracownikowi, zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego, przysługuje stosowne wynagrodzenie. W okresie nauki zawodu wynagrodzenie to należy obliczać w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, z tym że procentowy stosunek tego wynagrodzenia powinien wynosić co najmniej:

 • w I roku nauki - 4%,
 • w II roku nauki - 5% oraz
 • w III roku nauki - 6%.

Wynagrodzenie młodocianych podlega szczególnej ochronie. Oznacza to że młodociany nie może się zrzec prawa do tego wynagrodzenia, względnie przenieść tego prawa na osobę trzecią, a także że za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub wypadku przy pracy młodociany pracownik zachowuje uprawnienia do tego wynagrodzenia łącznie przez 33 dni w danym roku kalendarzowym, a następnie prawo do zasiłku chorobowego.

Pracownikom młodocianym przysługują, na zasadach ogólnych, także inne świadczenia związane z wynagrodzeniem za pracę. Chodzi tu o takie świadczenia jak:

1) świadczenia finansowane przez zakładowy fundusz socjalny,

2) posiłki regeneracyjne,

3) środki ochrony indywidualnej,  

4) odzież i obuwie robocze.

Rozwiązanie umowy

W czasie przygotowania zawodowego młodociany jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem go z pracy. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego przez pracodawcę dopuszczalne jest tylko w razie:

 1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

 3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

 4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Poza tym do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy ogólne kodeksu pracy. Oznacza to m.in., że jeżeli zaistnieje któraś z wyżej wymienionych przyczyn i pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia, to będzie to musiał zrobić na piśmie wskazując przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, okres wypowiedzenia oraz pouczenie młodocianego o przysługującym mu uprawnieniu odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni od daty doręczenia tego pisma.

W przypadku zaistnienia sporu sądowego, wypowiedzenie będzie badane przez sąd pracy pod kątem legalności i zasadności, w kontekście zwłaszcza przyczyny wypowiedzenia, która powinna być prawdziwa.

Młodociani chronieni są również przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym zwłaszcza w czasie urlopu.

Przy wypowiadaniu umowy pracodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwą szkołę i rodziców (opiekunów), aby w ten sposób umożliwić młodocianym dalsze kontynuowanie dotychczasowego przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki, z tym że nie dotyczy to jednak przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przepisy wprowadzone celem ochrony młodocianego pracownika przed wypowiedzeniem nie wykluczają ustania stosunku pracy w trybie rozwiązania umowy np. za porozumieniem stron.

Zobacz również serwis: Dziecko i prawo

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd szykuje jedno konto dla naszych oszczędności! ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE w jednym miejscu

  Centralna Informacja Emerytalna. Rząd ma zająć się już jutro projektem ustawy - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma powstać jedno konto dla oszczędności ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE, tj. zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

  Ulgi dla seniora 2023. Oto lista!

  Ulgi dla seniora to temat obejmujący swym zasięgiem dużą część naszego społeczeństwa. Niestety wielu seniorów nie zna swoich praw. Poniżej przedstawiamy listę, która umożliwi zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy. 

  Ceny paliw na stacjach Orlenu. Co z prawami konsumentów?

  Ceny paliw na stacjach Orlenu to temat interwencji rzecznika praw obywatelskich. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku utrzymywał ceny paliw, pomimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Marcin Wiącek zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyjaśnienie sprawy.

  Zmiany w Kodeksie wyborczym. Ankietowani nie wierzą, że chodzi tylko o podniesienie frekwencji

  Większość ankietowanych w sondażu SW Research nie wierzy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji. Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania. Prawie 15 proc. badanych w ogóle nie wie o zmianach Kodeksu.

  Bony turystyczne. Na Pomorzu 39 tysięcy bonów czeka na aktywację

  39 tysięcy bonów turystycznych wciąż nie zostało aktywowanych w województwie pomorskim. Ponad 102 tysiące nie zostało w regionie wykorzystanych w całości. Na skorzystanie z bonu turystycznego jest czas tylko do końca marca.

  Straż Graniczna. Land Cruisery będą strzec wschodniej granicy

  56 nowych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser odbiorą funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowoczesne auta trafią do wszystkich placówek wschodniej granicy, z czego najwięcej do Podlaskiego Oddziału SG – 19 sztuk i Nadburzańskiego Oddziału SG – 18 sztuk.

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny. Komu i kiedy przysługuje?

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny – komu przysługuje? Zwolnienie lekarskie otrzymamy nie tylko na opiekę nad dzieckiem. Opiekować podczas choroby można się także m.in. małżonkiem, dziadkami, teściami czy wnukami – warunkiem jest pozostawanie przez ten czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorym członkiem rodziny? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by móc skorzystać z prawa do zasiłku? 

  Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.
  Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?
  Ulga na leki 2023 – dla kogo i ile można odliczyć wydatków na lekarstwa

  W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi?

  PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia
  Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?
  Ulga dla seniora a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa
  Ulga dla seniora. Kiedy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa korzystają ze zwolnienia z podatku PIT?
  Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

  Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

  Zwolnienie z PIT (PIT- 0) dla pracującego seniora w rozliczeniu podatkowym. Podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł

  Ministerstwo Finansów przypomina, że pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Ponadto ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. 

  PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

  PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym.

  Ulga dla pracujących seniorów. Komu przysługuje?

  Późniejsze przejście na emeryturę i pozostanie aktywnym zawodowo spowoduje podwyższenie emerytury. W takim przypadku można korzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Ten przywilej dotyczy określonych źródeł przychodu mieszczących się w limicie kwotowym. W jakich przypadkach przysługuje ulga?

  Nakaz aresztowania Putina wydany. Międzynarodowy Trybunał Karny oskarża go o zbrodnie wojenne na Ukrainie

  Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał 17 marca 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy zagwarantują dostarczenie Władimira Putina na ławę oskarżonych - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow - komentując decyzję MTK.

  Jak przyspieszyć przelew wynagrodzenia?

  49 proc. polskich pracowników deklaruje otrzymywanie pensji po terminie. Zjawisko może się nasilać wraz z problemami gospodarczymi i pogorszeniem płynności wielu firm.

  Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Odpowiada minister Maląg

  Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Takie pytanie usłyszała szefowa MRiPS Marlena Maląg w piątek w radiu ZET. Czy rząd planuje waloryzację świadczenia 500 plus?

  M. Maląg: Rodzinom nie żyło się nigdy tak dobrze, jak za PiS

  Na ten moment nie pracujemy nad zamianą świadczenia 500+ na 800+ - powiedziała w piątek w radiu ZET szefowa MRiPS Marlena Maląg. Jednocześnie zastrzegła, że wsparcie rządu dla rodzin jest kompleksowe i systemowe.

  500 plus. ZUS przyznał 92 proc. świadczeń na nowy okres

  Trzy miliony wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy wpłynęły już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone wnioski obejmują ponad 4,5 miliona dzieci. Od początku lutego ZUS przyznał 92 proc. świadczeń.

  Długi mieszkaniowe. Ile Polacy zalegają z czynszem i opłatami za mieszkania

  Długi mieszkaniowe wynoszą w Polsce 290,8 mln zł. Średnio jeden dłużnik zalega z opłatami za mieszkanie w kwocie 15,6 tys. zł. Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku, na Opolszczyźnie i w województwie łódzkim.

  Bon turystyczny tylko do końca marca. Ponad 100 tysięcy dzieci z Podkarpacia wciąż ma szansę skorzystać z bonu

  Bon turystyczny można wykorzystać tylko do końca marca. Tymczasem 108 tysięcy bonów turystycznych pozostało do wykorzystania na Podkarpaciu. Rodzice w regionie nie aktywowali jeszcze ponad 27 tysięcy bonów wartych w sumie ponad 18 mln zł. W województwie łódzkim nie aktywowano jeszcze niemal 34 tys. bonów o łącznej wartości blisko 22 mln zł.

  Wojskowe Targi Służby i Pracy. Szansa dla tych, którzy szukają ciekawej pracy

  I Wojskowe Targi Służby i Pracy będą odbywać się w całym kraju w piątek i sobotę 17-18 marca. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. 

  Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisana. Co się zmieni?

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa wprowadza m. in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową.

  Powstanie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Od kiedy?

  Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowała.