REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest specyficzną umową o pracę ze względu na obowiązek nałożony na młodocianego pracownika jakim jest obowiązek nauki.

 Uwagi ogólne

REKLAMA

Zasadniczo umowy te zawiera się na czas nieokreślony, jedynie pracodawca, który zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, ale nie krótszy niż czas przewidziany na naukę danego zawodu.

Po ustaniu umowy w celu przygotowania zawodowego powinno nastąpić zatrudnienie młodocianego jako wykwalifikowanego robotnika – czeladnika, bądź robotnika przyuczonego, po ukończeniu przez niego pełnoletniości podstawą zatrudnienia powinna stać się „zwykła” umowa o pracę.

REKLAMA

W czasie przygotowania zawodowego pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenia za pracę, które chronione jest przepisami ogólnymi kodeksu pracy, co oznacza że np. nieterminowe lub nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia stanowi wykroczenie pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają odpowiednie zastosowanie także przepisy ogólne kodeksu pracy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania (wygaśnięcia) umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony, z tym tylko że wypowiadanie umów zawartych z młodocianymi pracownikami przez pracodawcę podlega istotnym ograniczeniom. W takich przypadkach na pracodawcę nałożony jest obowiązek zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy dotyczącej nauki zawodu (ale nie przyuczenia do określonej pracy) zarówno przedstawiciela ustawowego młodocianego, jak i szkołę, do której dany młodociany uczęszcza, aby umożliwić mu kontynuowanie nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zakresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również serwis: Praca małoletnich

Strony i forma umowy

Stronami tej umowy są pracodawca oraz młodociany, który może podpisać umowę nawet bez zgody rodzica lub opiekuna. Jednakże ze względów wychowawczych pożądane jest współdziałanie rodziców (opiekunów), szczególnie że w ściśle określonych przypadkach mogą oni w imię dobra młodocianego taką umowę rozwiązać.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta na piśmie. Niedopuszczalne jest zawarcie tej umowy w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności zawartej umowy, ale nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego pisemnego jej potwierdzenia

Treść umowy

W treści umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powinny znaleźć się postanowienia dotyczące:

1) rodzaju przygotowania zawodowego czy to w formie nauki zawodu, czy też w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

2) czasu trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposobu dokształcania teoretycznego

4) wysokości wynagrodzenia.

REKLAMA

Ponadto umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może zwierać klauzule umowne, zawierające prawa i obowiązki stron umowy, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy. W umowie takiej można postanowić, iż po zakończeniu przygotowania zawodowego egzaminem z wynikiem co najmniej bardzo dobrym, młodociany będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami jako wykwalifikowany czeladnik.

Natomiast nieważne będą postanowienia, na podstawie których młodociany pracownik, zatrudniony u danego pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest do przepracowania oznaczonego okresu po ukończeniu tego przygotowania i do zwrotu na rzecz tego pracodawcy kosztów związanych z tym przygotowaniem, w razie rozwiązania przez młodocianego umowy o pracę przed upływem przedmiotowego okresu.

Zobacz również: Czy umowa młodocianego może zostać rozwiązana przez rodzica?

Wynagrodzenie

Młodocianemu pracownikowi, zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego, przysługuje stosowne wynagrodzenie. W okresie nauki zawodu wynagrodzenie to należy obliczać w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, z tym że procentowy stosunek tego wynagrodzenia powinien wynosić co najmniej:

  • w I roku nauki - 4%,
  • w II roku nauki - 5% oraz
  • w III roku nauki - 6%.

Wynagrodzenie młodocianych podlega szczególnej ochronie. Oznacza to że młodociany nie może się zrzec prawa do tego wynagrodzenia, względnie przenieść tego prawa na osobę trzecią, a także że za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub wypadku przy pracy młodociany pracownik zachowuje uprawnienia do tego wynagrodzenia łącznie przez 33 dni w danym roku kalendarzowym, a następnie prawo do zasiłku chorobowego.

Pracownikom młodocianym przysługują, na zasadach ogólnych, także inne świadczenia związane z wynagrodzeniem za pracę. Chodzi tu o takie świadczenia jak:

1) świadczenia finansowane przez zakładowy fundusz socjalny,

2) posiłki regeneracyjne,

3) środki ochrony indywidualnej,  

4) odzież i obuwie robocze.

Rozwiązanie umowy

W czasie przygotowania zawodowego młodociany jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem go z pracy. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego przez pracodawcę dopuszczalne jest tylko w razie:

 1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

 3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

 4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Poza tym do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy ogólne kodeksu pracy. Oznacza to m.in., że jeżeli zaistnieje któraś z wyżej wymienionych przyczyn i pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia, to będzie to musiał zrobić na piśmie wskazując przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, okres wypowiedzenia oraz pouczenie młodocianego o przysługującym mu uprawnieniu odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni od daty doręczenia tego pisma.

W przypadku zaistnienia sporu sądowego, wypowiedzenie będzie badane przez sąd pracy pod kątem legalności i zasadności, w kontekście zwłaszcza przyczyny wypowiedzenia, która powinna być prawdziwa.

Młodociani chronieni są również przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym zwłaszcza w czasie urlopu.

Przy wypowiadaniu umowy pracodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwą szkołę i rodziców (opiekunów), aby w ten sposób umożliwić młodocianym dalsze kontynuowanie dotychczasowego przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki, z tym że nie dotyczy to jednak przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przepisy wprowadzone celem ochrony młodocianego pracownika przed wypowiedzeniem nie wykluczają ustania stosunku pracy w trybie rozwiązania umowy np. za porozumieniem stron.

Zobacz również serwis: Dziecko i prawo

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
𝐊𝐚𝐰a 𝐳 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐋𝐄𝐗: Sygnaliści – obowiązki i kary dla pracodawców – zapraszamy na bezpłatne spotkanie online

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX, które odbędzie się 2 lipca 2024 r. Tematem spotkania będzie omówienie obowiązków i kar dla pracodawców w zakresie ustawy o sygnalistach. Dla uczestników przewidziany jest prezent!

Darmowe zajęcia w wakacje 2024. To oni otrzymali granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Już niedługo w wielu miejscach w Polsce ruszą darmowe zajęcia wakacyjne 2024. Sto podmiotów otrzymało granty na ich organizację. Sprawdź, gdzie zapisać dziecko w twojej okolicy.

Sześciodniowy tydzień pracy od 1 lipca 2024 r. Ten sektor idzie pod prąd

Od 1 lipca w sektorze prywatnym wprowadzony zostanie sześciodniowy tydzień pracy, który obejmuje 48 godzin. Nowe przepisy nie dotyczą pracowników branży gastronomicznej i turystycznej. Wybrane zakłady produkcyjne, przemysłowe oraz firmy świadczące usługi całodobowo mogą wydłużać tydzień pracy poza pięć dni.

Zmiany w Kodeksie pracy już niedługo. Zdrowie pracowników priorytetem. Art. 222 Kodeksu pracy do zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych ma już podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

REKLAMA

Ustawa o ochronie sygnalistów w Dzienniku Ustaw. Kiedy wejdzie w życie?

Ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy i kogo dotyczą? Kim jest sygnalista?

Likwidacja abonamentu RTV już przesądzona. Ale od kiedy? Nowa ustawa medialna nie wejdzie (raczej) w życie przed 2025 rokiem

Likwidacja abonamentu RTV jest jednym z kluczowych założeń nowej ustawy medialnej, której założenia zostały poddane konsultacjom od 24 czerwca 2024 r. Głównym celem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nowej ustawy medialnej jest wdrożenie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów do polskiego porządku prawnego, reforma KRRiT, zmiana zasad powoływania władz w spółkach medialnych i finansowania mediów publicznych. Nowa ustawa obejmie też przepisy regulujące zasady koncentracji na rynku medialnym oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego na rynku mediów lokalnych. Uwagi do przygotowanych założeń będzie można zgłaszać do 23 września br. Natomiast sam projekt nowej ustawy ma być gotowy pod koniec 2024 roku. Widać więc wyraźnie, że najprawdopodobniej jeszcze w 2025 roku będziemy musieli płacić abonament rtv wg dotychczasowych zasad.

Bez wizy do Chin do 15 dni od 1 lipca 2024 r. Wystarczy polski paszport

Rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w 24 czerwca 2024 r. po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie. Ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - poinformowała 25 czerwca 2024 r. rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego.

Praca i dorabianie na rencie 2024. Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył lub zawiesił wypłaty renty?

ZUS informuje, że renciści, którzy mają orzeczoną niezdolność do pracy, mimo ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia mogą podejmować pracę zarobkową. Muszą tylko uważać na graniczne kwoty przychodu. Jakie są te limity w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 r.?

REKLAMA

Przewóz i przesyłanie leków przez granice – przepisy polskie, limity, zasady i wyjątki

Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie zasad i warunków przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej leków (produktów leczniczych), środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego.

Polacy ufają bankom? Tylko 43 proc. konsumentów czyta umowy kredytowe w całości. 10 proc. konsultuje z prawnikiem

Aż 17,3% Polaków zaciągających kredyt w banku lub w innej instytucji finansowej w ogóle nie zapoznaje się z zapisami umowy. Do tego 19,7% ankietowanych sprawdza jedynie wybrane fragmenty. Cały dokument czyta 43,1% badanych, a zaledwie 10,4% respondentów dodatkowo konsultuje poszczególne zapisy z prawnikiem. Ponadto 8,2% uczestników sondażu nie tylko analizuje wszystko, ale również prosi o pomoc kogoś znajomego. Autorzy badania, komentujący ww. wyniki, uważają, że są one alarmujące. Nie czytając umowy zawieranej z bankiem, kredytobiorcy narażają się na potencjalne pułapki, w tym ukryte opłaty czy niekorzystne warunki spłaty. Tak wynika z badania UCE RESEARCH i Kancelarii SubiGo przeprowadzonego w I połowie czerwca 2024 r.

REKLAMA