| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Organy wykonawcze gminy

Organy wykonawcze gminy

Władzę wykonawczą w gminach wiejskich stanowią wójtowie, burmistrzowie w gminach miejsko - wiejskich i miejskich lub prezydenci w dużych gminach miejskich. Wójtem,burmistrzem, prezydentem miasta nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

Podstawowe zadania organu wykonawczego

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacja jej na zewnątrz,
  • opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmów przeciwpowodziowych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Zobacz także: Kto jest kim w gminie

Wójt, burmistrz, prezydent

Wójt gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w demokratycznych wyborach.

Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo - zarządzającym.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Wybory organu wykonawczego

Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje partiom politycznym i koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom. Prawo wybierania wójta w danej gminie ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady tej gminy. 

Prawo wybieralności ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. 

Wójt może być odwołany zarówno przez radę gminy jak i przez mieszkańców w drodze referendum.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Władzę wykonawczą w gminach wiejskich stanowią wójtowie, burmistrzowie w gminach miejsko - wiejskich i miejskich lub prezydenci w dużych gminach miejskich.
Władzę wykonawczą w gminach wiejskich stanowią wójtowie, burmistrzowie w gminach miejsko - wiejskich i miejskich lub prezydenci w dużych gminach miejskich.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »