| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Jak założyć żłobek?

Jak założyć żłobek?

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w 2011 roku, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Jak osoba zainteresowana może założyć żłobek?

Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że aby móc ją prowadzić niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr taki prowadzony jest przez wójt, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka).

Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w tym zakresie niezbędne jest więc złożenie wniosku o wpis do rejestru oraz dołączenie do niego:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zobacz również: Działalność gospodarcza

Dodatkowo, powinniśmy przedstawić (ale tylko do wglądu):

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (np. akt własności czy umowę najmu);

2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wizytacji lokalu. Musi bowiem sprawdzić czy w lokalu zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Uzyskanie wpisu do rejestru nie jest jedynym wymogiem rozpoczęcia działalności gospodarczej. W zasadzie można powiedzieć, że spełnienie wszelkich innych wymogów, warunkuje jej podjęcie. Należy do nich m.in. zapewnienie odpowiedniego lokalu i zatrudnienie osób spełniających określone kwalifikacje na stanowisku opiekunów.

Co do lokalu, ustawa wskazuje, że powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Dalsze, bardziej szczegółowe wymogi zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Zostało w nim wskazane, że lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka powinien spełniać m.in. następujące warunki:

1) powierzchnia co najmniej 16m2 (w przypadku pobytu w takim żłobku od 3 do 5 dzieci);

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

3) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka;

4) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

5) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Natomiast opiekunem w żłobku może być wyłącznie osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto, opiekunem może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »