| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Przedszkolak > Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy?

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy?

Prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech żłobki mogą tworzyć:

 • gminy;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wniosek do rejestru

Prowadzenie tego typu placówki jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

Rejestr zawiera:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zobacz również: Kto może zostać opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym?

Wpisu dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek jest pisemny. Dołącza się do niego:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru potwierdzający statut podmiotu;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

 • dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
 • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Od wniosku uiszcza się opłatę, która stanowi dochód własny gminy. Dowód uiszczenia opłaty przedstawia się do wglądu wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.
Wysokość opłaty ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały. Nie może być ona niższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione od opłat. Od opłaty za wpis do rejestru zwolniona jest gmina.

Przed dokonaniem wpisu wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są higieniczne i bezpieczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru. Zaświadczenie to zawiera:

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »