| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jakie obowiązki musi spełnić lokator w razie awarii lub przeglądu

Jakie obowiązki musi spełnić lokator w razie awarii lub przeglądu

W przypadku awarii wywołującej szkodę lub też zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jakie prawa ma właściciel w przypadku, kiedy lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu?

Odmowa udostępnienia lokalu

W sytuacji, kiedy lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora, a z czynności tych sporządza się stosowny protokół.

W jakich przypadkach lokator powinien udostępnić właścicielowi lokal?

Lokator powinien udostępnić właścicielowi lokal po wcześniejszym ustaleniu terminu w celu dokonania następujących czynności:
- okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
- zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Zobacz również: Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Czy lokator musi opróżnić lokali w razie konieczności naprawy?

W momencie, kiedy rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do innego lokalu na czas nie dłuższy niż rok.

Po upływie roku właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego lokal naprawiony. Jednakże czynsz za lokal zamienny nie może być inny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Jakie obowiązki spoczywają na lokatorze w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Warto wspomnieć o tym, iż pomimo posiadania przez lokatora przeciwko właścicielowi tytułu prawnego do używania lokalu, jest on obowiązany udostępnić lokal właścicielowi w sytuacjach opisanych powyżej. Przy czym przez właściciela należy rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.

Zobacz również serwis: Wspólnota mieszkaniowa

Na czym polega zabezpieczenie lokalu i znajdujących się w nim rzeczy

Zabezpieczenie może polegać na założeniu nowego zamka w drzwiach lub też na innego rodzaju zabezpieczeniach, uniemożliwiających wejście do lokalu osobom trzecim. Protokół powinien być sporządzony po zabezpieczeniu lokalu i znajdujących się w nim rzeczy przez właścicieli lub osób biorących udział w otwarciu lokalu pod nieobecność lokatora. Czynności, które zostały dokonane podczas zabezpieczania lokalu powinny być dokładnie opisane w protokole.

Podstawa prawna:
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 71,poz.733).

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do innego lokalu na czas nie dłuższy niż rok.
Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do innego lokalu na czas nie dłuższy niż rok.

PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »