Kategorie

Obowiązki płatnicze właściciela nieruchomości wobec gminy (podatki, opłaty)

Bartosz Sobieski
Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin
Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej./Fot. Shutterstock
shutterstock
Temat obowiązków płatniczych wobec gminy może wydawać się skomplikowany dla właścicieli nieruchomości. Podpowiadamy zatem jakie podatki i opłaty należy uiścić na rzecz gminy oraz w jakim terminie to zrobić, aby uniknąć zaległości.

Przedsiębiorca jako właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do corocznego uiszczania należności na rzecz gminy z tytułu:

 • podatku od nieruchomości;
 • opłaty z tytułu wieczystego użytkowaniu gruntu;
 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ważne, żeby właściciel nieruchomości był świadom terminów zapłaty, ponieważ nieterminowe wpłaty wiążą się z koniecznością uiszczania odsetek oraz kosztów dochodzenia należności, a nie wszystkie opłaty wynikają z aktów administracyjnych sporządzonych w urzędzie gminy (miasta). W takich warunkach czasem trudno usystematyzować co zostało zapłacone, a co jeszcze wymaga uregulowania.

Polecamy: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020

Podatek od nieruchomości

Reklama

Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej. Jednak, żeby tak się stało, po nabyciu nieruchomości należy ją zgłosić do opodatkowania w urzędzie gminy (miasta) składając informację w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1). Jest to czynność jednorazowa, która spowoduje coroczne doręczanie decyzji z wykazaną kwotą do zapłacenia.

Pan Stanisław Żółw 24 marca 2016 r. nabył nieruchomość przy ulicy Wolnej 6. Zgłosił ją do opodatkowania we właściwym urzędzie gminy (miasta). Po 14 dniach otrzymał decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na rok 2016 (miesiące od kwietnia do grudnia). W kolejnych latach pan Stanisław otrzymywał decyzję automatycznie na początku roku.

Natomiast osoby prawne same dokonują rozliczenia podatku poprzez złożenie, w terminie do 31 stycznia danego roku, deklaracji (formularz DN-1) w urzędzie gminy (miasta). W deklaracji właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty) będący osobą prawną dokonuje samodzielnego obliczenia kwot rat podatku. Osoba prawna jest zobowiązana do uiszczenia podatku bez wezwania w terminach wynikających z ustawy (31 stycznia – I rata, kolejne raty do 15 każdego kolejnego miesiące).

Konsekwencje dla właściciela niepłacącego w terminie podatku od nieruchomości to przede wszystkim:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 8% w skali roku);

2) upomnienie (koszt upomnienia: 11,60 zł);

3) wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji (w razie bezskuteczności upomnienia);

4) obciążenie kosztami ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja administracyjna może skutkować utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, na przykład ze względu na zablokowanie firmowego konta.

Ponadto gmina, w przypadku zalegania w spłacie należności, może zabezpieczyć zaległość wpisem hipotecznym.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Reklama

Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu właściciel nieruchomości wnosi do końca marca danego roku bez przypomnienia ze strony urzędu gminy (miasta). Jest to opłata o charakterze stałym, dlatego urząd nie jest zobowiązany do corocznego informowania o konieczności dokonania wpłaty. Brak stałego przypominania o obowiązku świadczenia powoduje u wielu użytkowników wieczystych pomijanie wpłaty. Urząd gminy (miasta) uprawniony jest do wysłania wezwania dopiero po upływie terminu płatności, co wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek.

Od 1 stycznia 2019 r. w wielu przypadkach obowiązek uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowania został zastąpiony koniecznością ponoszenia opłaty przekształceniowej. Wynika to ze zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która nastąpiła z początkiem 2019 roku.

Opłatę za wieczyste użytkowanie, pomimo zmian, dalej muszą wnosić właściciele budynków (lokali) niemieszkalnych. Chodzi o grunty przynależne do budynków (lokali) związanych z działalnością gospodarczą, pod garażami, miejscami postojowymi (jeżeli posiadają wyodrębniona księgę wieczystą), udziały w drogach.

Pan Stanisław Żółw jest właścicielem dwóch lokali w nieruchomości przy ulicy Krótkiej 3:
- mieszkania nr 5;
- garażu nr g 5.
Wraz z tymi lokalami nabył (automatycznie) udział w gruncie, na którym usytuowany jest budynek przy ulicy Krótkiej.
Pan Stanisław Żółw na początku roku 2020 uiścił:
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do garażu nr g 5;
- opłatę przekształceniową za grunt przynależny do lokalu mieszkalnego nr 5.
Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości jest niezależny od powyższych opłat.

Należy pamiętać, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i opłata przekształceniowa dotyczą działek gruntowych. Dlatego w wezwaniu jako miejsce położenia nieruchomości może zostać wskazany numer działki lub ulica (ulice), przy której znajduje się nieruchomość. Wskazanie to może nie być tożsame z adresem naszego lokalu, co często wywołuje dezorientację.

W przypadku powstania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu urząd wezwie do zapłaty. Konsekwencjami nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania mogą być w szczególności:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 5,60 % w skali roku),

3) skierowanie sprawy do sądu (koszty sądowe)

4) egzekucja komornica (koszty egzekucyjne)

Opłata przekształceniowa

Opłata związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi kontynuację opłaty za wieczyste użytkowanie tych gruntu naliczanej do 2018 włącznie. Termin płatności opłaty jest tożsamy z terminem płatności wieczystego użytkowania gruntu. Informacje o obowiązkach płatniczych z tym związanych powinny zostać wysłane właścicielowi z urzędu. Opłatę przekształceniową należy uiszczać corocznie przez okres 20 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest wpłata jednorazowa, za którą właściciel nieruchomości otrzyma bonifikatę. Zasady wpłat oraz wysokość bonifikat uzależnione są od poszczególnych gmin. Najważniejsze, aby pamiętać, że po likwidacji opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi nie powstała próżnia.

W przypadku nieterminowego regulowania opłaty przekształceniowej konsekwencje są tożsame do tych, o których mowa była przy okazji omawiania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Terminy zapłaty opłat za 2020 rok zostały przesunięte w następujący sposób:
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania na 31 stycznia 2021 r.;

- opłata przekształceniowa na 30 czerwca 2020 r.
W przypadku podatku od nieruchomości należy śledzić działania konkretnej Gminy.

Jak sobie radzić

Właściciel nieruchomości na początku roku powinien upewnić się, że zapłacił:

- podatek od nieruchomości;

- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;

- opłatę przekształceniową.

Tylko o pierwszej z nich urząd zawiadomi przed upływem terminu płatności.

W związku z tym, że wszystkie opłaty wiążą się z posiadaniem nieruchomości, często mylą się płatnikom. Dochodzi więc do sytuacji, w której adresaci wezwań do zapłaty przekonani są, że opłata (podatek) została już uiszczona.

Właściciel nieruchomości, żeby nie ryzykować powstaniem zaległości, może na początku roku skontaktować się z działem finansowym właściwego urzędu gminy (miasta) celem uzyskania informacji o wszystkich wskazanych należnościach, które musi ponieść do kasy gminy w danym roku. Warto utworzyć sobie szablon przelewu dla opłaty przekształceniowej i użytkowania wieczystego, są to bowiem opłaty w stałej wysokości.

Bartosz Sobieski - autor jest inspektorem w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.).

Ustawa  z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 270)

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym?

  Czy procesy o alimenty mogą toczyć się w trybie uproszczonym? Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r.

  Obostrzenia od 6 czerwca 2021 r. zostały w określonych przypadkach złagodzone. Co zmieniło nowe rozporządzenie?

  Mecenas Pruszyńska: Rolą mediacji jest wygaszanie konfliktu

  „Mediacje sprawdzają się zarówno w prawie gospodarczym, jak i cywilnym” – przekonuje radca prawny Iwona Pruszyńska.

  Alimenty natychmiastowe a dłużnicy alimentacyjni

  Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy po wprowadzeniu przepisów zaległości dłużników wzrosną?

  Obostrzenia czerwiec 2021

  Obostrzenia na czerwiec 2021 r. przedstawił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Co z weselami?

  Rekrutacja przez sztuczną inteligencję oczami kandydatów [BADANIE]

  Rekrutacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Dla większości kandydatów nie stanowiłoby to problemu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta dla siebie i dla dziecka? Co daje posiadanie takiego konta?

  Polski Ład - emeryci stracą czy zyskają na zmianach?

  Ci, którzy dziś otrzymują ponad 5 tys. zł brutto miesięcznie, stracą na nowym systemie podatkowym. Emeryci jednak jako całość to jedna z tych grup, które na Polskim Ładzie skorzystają najwięcej.