Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki płatnicze właściciela nieruchomości wobec gminy (podatki, opłaty)

Bartosz Sobieski
Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin
Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej./Fot. Shutterstock
Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej./Fot. Shutterstock
shutterstock
Temat obowiązków płatniczych wobec gminy może wydawać się skomplikowany dla właścicieli nieruchomości. Podpowiadamy zatem jakie podatki i opłaty należy uiścić na rzecz gminy oraz w jakim terminie to zrobić, aby uniknąć zaległości.

Przedsiębiorca jako właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do corocznego uiszczania należności na rzecz gminy z tytułu:

 • podatku od nieruchomości;
 • opłaty z tytułu wieczystego użytkowaniu gruntu;
 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ważne, żeby właściciel nieruchomości był świadom terminów zapłaty, ponieważ nieterminowe wpłaty wiążą się z koniecznością uiszczania odsetek oraz kosztów dochodzenia należności, a nie wszystkie opłaty wynikają z aktów administracyjnych sporządzonych w urzędzie gminy (miasta). W takich warunkach czasem trudno usystematyzować co zostało zapłacone, a co jeszcze wymaga uregulowania.

Polecamy: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020

Podatek od nieruchomości

Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej. Jednak, żeby tak się stało, po nabyciu nieruchomości należy ją zgłosić do opodatkowania w urzędzie gminy (miasta) składając informację w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1). Jest to czynność jednorazowa, która spowoduje coroczne doręczanie decyzji z wykazaną kwotą do zapłacenia.

Pan Stanisław Żółw 24 marca 2016 r. nabył nieruchomość przy ulicy Wolnej 6. Zgłosił ją do opodatkowania we właściwym urzędzie gminy (miasta). Po 14 dniach otrzymał decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na rok 2016 (miesiące od kwietnia do grudnia). W kolejnych latach pan Stanisław otrzymywał decyzję automatycznie na początku roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast osoby prawne same dokonują rozliczenia podatku poprzez złożenie, w terminie do 31 stycznia danego roku, deklaracji (formularz DN-1) w urzędzie gminy (miasta). W deklaracji właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty) będący osobą prawną dokonuje samodzielnego obliczenia kwot rat podatku. Osoba prawna jest zobowiązana do uiszczenia podatku bez wezwania w terminach wynikających z ustawy (31 stycznia – I rata, kolejne raty do 15 każdego kolejnego miesiące).

Konsekwencje dla właściciela niepłacącego w terminie podatku od nieruchomości to przede wszystkim:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 8% w skali roku);

2) upomnienie (koszt upomnienia: 11,60 zł);

3) wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji (w razie bezskuteczności upomnienia);

4) obciążenie kosztami ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja administracyjna może skutkować utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, na przykład ze względu na zablokowanie firmowego konta.

Ponadto gmina, w przypadku zalegania w spłacie należności, może zabezpieczyć zaległość wpisem hipotecznym.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu właściciel nieruchomości wnosi do końca marca danego roku bez przypomnienia ze strony urzędu gminy (miasta). Jest to opłata o charakterze stałym, dlatego urząd nie jest zobowiązany do corocznego informowania o konieczności dokonania wpłaty. Brak stałego przypominania o obowiązku świadczenia powoduje u wielu użytkowników wieczystych pomijanie wpłaty. Urząd gminy (miasta) uprawniony jest do wysłania wezwania dopiero po upływie terminu płatności, co wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek.

Od 1 stycznia 2019 r. w wielu przypadkach obowiązek uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowania został zastąpiony koniecznością ponoszenia opłaty przekształceniowej. Wynika to ze zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która nastąpiła z początkiem 2019 roku.

Opłatę za wieczyste użytkowanie, pomimo zmian, dalej muszą wnosić właściciele budynków (lokali) niemieszkalnych. Chodzi o grunty przynależne do budynków (lokali) związanych z działalnością gospodarczą, pod garażami, miejscami postojowymi (jeżeli posiadają wyodrębniona księgę wieczystą), udziały w drogach.

Pan Stanisław Żółw jest właścicielem dwóch lokali w nieruchomości przy ulicy Krótkiej 3:
- mieszkania nr 5;
- garażu nr g 5.
Wraz z tymi lokalami nabył (automatycznie) udział w gruncie, na którym usytuowany jest budynek przy ulicy Krótkiej.
Pan Stanisław Żółw na początku roku 2020 uiścił:
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do garażu nr g 5;
- opłatę przekształceniową za grunt przynależny do lokalu mieszkalnego nr 5.
Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości jest niezależny od powyższych opłat.

Należy pamiętać, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i opłata przekształceniowa dotyczą działek gruntowych. Dlatego w wezwaniu jako miejsce położenia nieruchomości może zostać wskazany numer działki lub ulica (ulice), przy której znajduje się nieruchomość. Wskazanie to może nie być tożsame z adresem naszego lokalu, co często wywołuje dezorientację.

W przypadku powstania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu urząd wezwie do zapłaty. Konsekwencjami nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania mogą być w szczególności:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 5,60 % w skali roku),

3) skierowanie sprawy do sądu (koszty sądowe)

4) egzekucja komornica (koszty egzekucyjne)

Opłata przekształceniowa

Opłata związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi kontynuację opłaty za wieczyste użytkowanie tych gruntu naliczanej do 2018 włącznie. Termin płatności opłaty jest tożsamy z terminem płatności wieczystego użytkowania gruntu. Informacje o obowiązkach płatniczych z tym związanych powinny zostać wysłane właścicielowi z urzędu. Opłatę przekształceniową należy uiszczać corocznie przez okres 20 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest wpłata jednorazowa, za którą właściciel nieruchomości otrzyma bonifikatę. Zasady wpłat oraz wysokość bonifikat uzależnione są od poszczególnych gmin. Najważniejsze, aby pamiętać, że po likwidacji opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi nie powstała próżnia.

W przypadku nieterminowego regulowania opłaty przekształceniowej konsekwencje są tożsame do tych, o których mowa była przy okazji omawiania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Terminy zapłaty opłat za 2020 rok zostały przesunięte w następujący sposób:
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania na 31 stycznia 2021 r.;

- opłata przekształceniowa na 30 czerwca 2020 r.
W przypadku podatku od nieruchomości należy śledzić działania konkretnej Gminy.

Jak sobie radzić

Właściciel nieruchomości na początku roku powinien upewnić się, że zapłacił:

- podatek od nieruchomości;

- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;

- opłatę przekształceniową.

Tylko o pierwszej z nich urząd zawiadomi przed upływem terminu płatności.

W związku z tym, że wszystkie opłaty wiążą się z posiadaniem nieruchomości, często mylą się płatnikom. Dochodzi więc do sytuacji, w której adresaci wezwań do zapłaty przekonani są, że opłata (podatek) została już uiszczona.

Właściciel nieruchomości, żeby nie ryzykować powstaniem zaległości, może na początku roku skontaktować się z działem finansowym właściwego urzędu gminy (miasta) celem uzyskania informacji o wszystkich wskazanych należnościach, które musi ponieść do kasy gminy w danym roku. Warto utworzyć sobie szablon przelewu dla opłaty przekształceniowej i użytkowania wieczystego, są to bowiem opłaty w stałej wysokości.

Bartosz Sobieski - autor jest inspektorem w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.).

Ustawa  z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 270)

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Taszyn
  2021-09-11 11:10:00
  Dzień dobry, dostałem pismo datowane 2 sierpnia 2021 mówiące o opłacie przekształceniowej własności gruntów (ustawa z 20 lipca 2018). W pismie tym jest informacja o terminach wnoszenia opłaty: za rok 2019 (2020.02.29), za rok 2020 (2020.06.30) i za następne, w tym 2021 (31 marca). Czy jestem zobowiązany do płacenia tych opłat, skoro dotyczą one czasu przeszłego i nie zostałem poinformowany w czasie umozliwiającym wykonanie takiej opłaty? Jedynym właścicielem mieszkania zostałem w styczniu 2021; wcześniej byłem jego właścicielem w 1/8.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy można odwołać darowiznę?

Jakie są zasady dotyczące możliwości odwołania darowizny? Co z terminem? Oto najważniejsze zasady?

Jak powinno wyglądać zlecenie transportowe?

Umowy przewozu bywają naszpikowane kruczkami jak pole minowe. By przejść przez nie bez szwanku, przewoźnik powinien dobrze znać przepisy i dokładnie zapoznać się z treścią każdego zlecenia przed przyjęciem go. O niezbędnych elementach zlecenia transportowego i zapisach, które  powinny wzbudzić czujność mówi Mateusz Pernak, prawnik z TC Kancelaria Prawna. 

Światowy Dzień Backupu. Jak robić bezpiecznie kopie zapasowe?

31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. Tego dnia warto przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest to, by regularnie wykonywać kopię zapasową danych ważnych dla użytkowników. Powinno się to robić zarówno na fizycznym zewnętrznym dysku, ale także w prywatnej lub chmurze korporacyjnej. Można to zrobić pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, tak by ważne dla nas dane nie zostały skradzione lub trafiły w niepowołane ręce. Jak robić to bezpiecznie?- analizuje Michał Borowiecki z firmy Netskope.

Babciowe 1500 zł. Jak je oceniają Polacy?

22 marca lider PO Donald Tusk przedstawił kolejną propozycję programową KO, czyli tzw. babciowe. Miałoby to być miesięczne świadczenie dla matek, które wracają do pracy po urodzenia dziecka. Co myślą o nim Polacy? Ile rodaków popiera ten pomysł?

Dziedziczenie długów. Co mówi prawo?

Zdarza się, że o problemach finansowych naszych bliskich dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy odeszli. Już ten sam fakt jest wystarczająco trudny, a potem dowiadujemy się, że kochana babcia czy ciocia zostawiła 
w spadku nie tylko mieszkanie czy zestaw rodzinnych sreber, ale również… długi! Co wtedy?

Kiedy koniec stanu epidemicznego w Polsce?

"Cały czas obserwujemy zejście ze szczytu fali covidowej. Spadki zakażeń są na poziomie 30 proc. Za nimi podąża spadek hospitalizacji" – napisał na Twitterze szef MZ. Zatem co dalej ze stanem epidemicznym w Polsce? 

Wielkanoc pod znakiem oszczędności. Polacy ograniczą świąteczne wydatki o 15-20 procent

Drożyzna zmusza Polaków do oszczędzania. Blisko 68 proc. rodaków wyda mniej na tegoroczne Święta Wielkanocne niż rok temu. Ile średnio?

Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Będą nowe zasady zakupu gruntów

Użytkowanie wieczyste ma zostać zlikwidowane - taki jest cel ustawy przyjętej 29 marca przez rząd. Zakłada ona, że ulegną zmianie zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych. Użytkownikom wieczystym gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa będzie przysługiwać roszczenie o nabycie prawa własności gruntu. 

300 zł dla sołtysów. Rząd ma swój projekt

Sołtysi pełniący funkcję przez dwie kadencje i będący w wieku emerytalnym dostaną świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Takie są założenia projektu ustawy, którą przygotowuje ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Sądy pokoju. Pierwsza kadencja ma rozpocząć się w 2025 r.

Sądy pokoju są coraz bliżej. Trwające ponad rok prace w podkomisji zakończyły się poparciem projektów ustaw mających powołać sądy pokoju. W ich trakcie do projektów wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Dalsze prace poprowadzi sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

E-skierowanie do sanatorium z NFZ. Co warto wiedzieć?

E-skierowanie zamiast papierowego dokumentu to ważna zmiana dla osób, wybierających się do sanatorium z NFZ. Gdzie szukać informacji o elektronicznym skierowaniu?

Nowe tablice GUS obniżają wysokość przyszłej emerytury

W porównaniu do zeszłorocznych prognoz GUS - wydłużył się czas średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowych tablic ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę. 

Czy 'babciowe" pomoże kobietom w powrocie na rynek pracy? [KOMENTARZ]

Matka, która po macierzyńskim chce wrócić do pracy, dostanie 1500 zł miesięcznie - to nowy pomysł KO na rozwiązanie problemu powrotu kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Teoretycznie „babciowe” ma wesprzeć kobiety w znalezieniu opieki nad dzieckiem i dzięki temu pomóc w powrocie do aktywności zawodowej. W praktyce nie dość, że nie rozwiąże problemu, to jeszcze go pogłębi.

II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości”

II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Rzetelność rozpraw zdalnych. Wyniki badań” jest kontynuacją konferencji pt. „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 maja 2022 roku.

Ile w tym roku będzie kosztowała Wielkanoc? Będzie drożej niż rok temu

Droższa Wielkanoc. W tym roku na święta wielkanocne Polacy zamierzają wydać średnio 600 zł – wynika z Barometru Providenta. To o 64 zł więcej niż rok temu. Zakładany przez nas wzrost wydatków i tak jest niższy niż inflacja produktów żywnościowych, która w lutym br. przekroczyła 20 proc. Niektóre produkty, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkiej Nocy, są nawet o 30 proc. droższe.

Nowe tablice średniego trwania życia. Emerytury będą niższe

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia, ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny będą od początku kwietnia podstawą obliczania nowo przyznawanych emerytur. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ich stosował do osób, które są już na emeryturze.

Święta z mamą czy z tatą? Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Święta czy rodzinne uroczystości to szczególny czas w życiu dziecka, również po rozwodzie rodziców. Nie sposób zatem pominąć tych wydarzeń przy ustalaniu kontaktów.

Minister ds. UE: do końca kwietnia Polska może otrzymać 1 mld zł

Polska otrzymała już ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 1 mld zł - powiedział w poniedziałek w Poznaniu minister ds. UE Szymon Szynkowski.

mObywatel 2.0 na przełomie czerwca i lipca. Będzie zawierał szereg nowych usług
Na przełomie czerwca i lipca wejdzie mObywatel 2.0; w aplikacji znajdzie się szereg nowych usług, w tym tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu i nowe dokumenty, jak prawo wykonywania zawodów medycznych - poinformował sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.
Bezpieczny kredyt 2%. Lista wad, które niszczą entuzjazm

Czy bezpieczny kredyt 2% to manna z nieba? Mógłby się wydawać, że tak. Drogie kredyty, brak zdolności kredytowej, niedobór mieszkań – to sprawia, ze wiele osób musi tracić większość wynagrodzenia na opłatę za najem. Bezpieczny kredyt ma rozwiązać problemy. Rzeczywistość jest bardziej przyziemna. 

Darowizna w rodzinie a zwolnienie podatkowe. Uchwała NSA

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych.

Jaki podatek od nieujawnionej darowizny?

Nieujawniona darowizna. W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% stawkę opodatkowania dla nieopodatkowanej dotąd umowy.

Zabójstwo a pobicie ze skutkiem śmiertelnym

W jaki sposób różni się kwalifikacja prawna tych czynów i dlaczego sądy przyjmują w takiej sytuacji często odpowiedzialność karną sprawców z łagodniejszego przepisu?

POLMEDIQ z zarzutami od UOKiK za nieuczciwe praktyki. Jakie?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty poznańskiej spółce POLMEDIQ. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych spółce grozi do 10 proc. obrotu, kara pieniężna może zostać nałożona także na członków zarządu. 

Pogrzeb strażaka na koszt Straży Pożarnej. Czy także w przypadku poległych na ćwiczeniach

Pogrzeb strażaka na koszt Państwowej Straży Pożarnej odbywa się tylko w przypadku, gdy jego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Jeżeli strażak poniósł śmierć w czasie ćwiczeń, nie ma uroczystego pogrzebu, a rodzinie nie zwraca się jego kosztów. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmianę przepisów w tym zakresie – tym bardziej, że inne służby mundurowe pokrywają koszty pogrzebów również funkcjonariuszy poległych wskutek wypadków na ćwiczeniach.