Kategorie

Obowiązki płatnicze właściciela nieruchomości wobec gminy (podatki, opłaty)

Bartosz Sobieski
Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin
Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej./Fot. Shutterstock
Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej./Fot. Shutterstock
shutterstock
Temat obowiązków płatniczych wobec gminy może wydawać się skomplikowany dla właścicieli nieruchomości. Podpowiadamy zatem jakie podatki i opłaty należy uiścić na rzecz gminy oraz w jakim terminie to zrobić, aby uniknąć zaległości.

Przedsiębiorca jako właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do corocznego uiszczania należności na rzecz gminy z tytułu:

 • podatku od nieruchomości;
 • opłaty z tytułu wieczystego użytkowaniu gruntu;
 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ważne, żeby właściciel nieruchomości był świadom terminów zapłaty, ponieważ nieterminowe wpłaty wiążą się z koniecznością uiszczania odsetek oraz kosztów dochodzenia należności, a nie wszystkie opłaty wynikają z aktów administracyjnych sporządzonych w urzędzie gminy (miasta). W takich warunkach czasem trudno usystematyzować co zostało zapłacone, a co jeszcze wymaga uregulowania.

Polecamy: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020

Podatek od nieruchomości

Informacje o kwocie podatku od nieruchomości, terminach płatności i rachunku bankowym – w przypadku osób fizycznych – właściciel nieruchomości otrzymuje na początku roku w postaci decyzji podatkowej. Jednak, żeby tak się stało, po nabyciu nieruchomości należy ją zgłosić do opodatkowania w urzędzie gminy (miasta) składając informację w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1). Jest to czynność jednorazowa, która spowoduje coroczne doręczanie decyzji z wykazaną kwotą do zapłacenia.

Pan Stanisław Żółw 24 marca 2016 r. nabył nieruchomość przy ulicy Wolnej 6. Zgłosił ją do opodatkowania we właściwym urzędzie gminy (miasta). Po 14 dniach otrzymał decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na rok 2016 (miesiące od kwietnia do grudnia). W kolejnych latach pan Stanisław otrzymywał decyzję automatycznie na początku roku.

Natomiast osoby prawne same dokonują rozliczenia podatku poprzez złożenie, w terminie do 31 stycznia danego roku, deklaracji (formularz DN-1) w urzędzie gminy (miasta). W deklaracji właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty) będący osobą prawną dokonuje samodzielnego obliczenia kwot rat podatku. Osoba prawna jest zobowiązana do uiszczenia podatku bez wezwania w terminach wynikających z ustawy (31 stycznia – I rata, kolejne raty do 15 każdego kolejnego miesiące).

Konsekwencje dla właściciela niepłacącego w terminie podatku od nieruchomości to przede wszystkim:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 8% w skali roku);

2) upomnienie (koszt upomnienia: 11,60 zł);

3) wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji (w razie bezskuteczności upomnienia);

4) obciążenie kosztami ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja administracyjna może skutkować utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, na przykład ze względu na zablokowanie firmowego konta.

Ponadto gmina, w przypadku zalegania w spłacie należności, może zabezpieczyć zaległość wpisem hipotecznym.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu właściciel nieruchomości wnosi do końca marca danego roku bez przypomnienia ze strony urzędu gminy (miasta). Jest to opłata o charakterze stałym, dlatego urząd nie jest zobowiązany do corocznego informowania o konieczności dokonania wpłaty. Brak stałego przypominania o obowiązku świadczenia powoduje u wielu użytkowników wieczystych pomijanie wpłaty. Urząd gminy (miasta) uprawniony jest do wysłania wezwania dopiero po upływie terminu płatności, co wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek.

Od 1 stycznia 2019 r. w wielu przypadkach obowiązek uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowania został zastąpiony koniecznością ponoszenia opłaty przekształceniowej. Wynika to ze zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która nastąpiła z początkiem 2019 roku.

Opłatę za wieczyste użytkowanie, pomimo zmian, dalej muszą wnosić właściciele budynków (lokali) niemieszkalnych. Chodzi o grunty przynależne do budynków (lokali) związanych z działalnością gospodarczą, pod garażami, miejscami postojowymi (jeżeli posiadają wyodrębniona księgę wieczystą), udziały w drogach.

Pan Stanisław Żółw jest właścicielem dwóch lokali w nieruchomości przy ulicy Krótkiej 3:
- mieszkania nr 5;
- garażu nr g 5.
Wraz z tymi lokalami nabył (automatycznie) udział w gruncie, na którym usytuowany jest budynek przy ulicy Krótkiej.
Pan Stanisław Żółw na początku roku 2020 uiścił:
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do garażu nr g 5;
- opłatę przekształceniową za grunt przynależny do lokalu mieszkalnego nr 5.
Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości jest niezależny od powyższych opłat.

Należy pamiętać, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i opłata przekształceniowa dotyczą działek gruntowych. Dlatego w wezwaniu jako miejsce położenia nieruchomości może zostać wskazany numer działki lub ulica (ulice), przy której znajduje się nieruchomość. Wskazanie to może nie być tożsame z adresem naszego lokalu, co często wywołuje dezorientację.

W przypadku powstania zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu urząd wezwie do zapłaty. Konsekwencjami nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania mogą być w szczególności:

1) odsetki za zwłokę (stawka odsetek: 5,60 % w skali roku),

3) skierowanie sprawy do sądu (koszty sądowe)

4) egzekucja komornica (koszty egzekucyjne)

Opłata przekształceniowa

Opłata związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi kontynuację opłaty za wieczyste użytkowanie tych gruntu naliczanej do 2018 włącznie. Termin płatności opłaty jest tożsamy z terminem płatności wieczystego użytkowania gruntu. Informacje o obowiązkach płatniczych z tym związanych powinny zostać wysłane właścicielowi z urzędu. Opłatę przekształceniową należy uiszczać corocznie przez okres 20 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest wpłata jednorazowa, za którą właściciel nieruchomości otrzyma bonifikatę. Zasady wpłat oraz wysokość bonifikat uzależnione są od poszczególnych gmin. Najważniejsze, aby pamiętać, że po likwidacji opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi nie powstała próżnia.

W przypadku nieterminowego regulowania opłaty przekształceniowej konsekwencje są tożsame do tych, o których mowa była przy okazji omawiania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Terminy zapłaty opłat za 2020 rok zostały przesunięte w następujący sposób:
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania na 31 stycznia 2021 r.;

- opłata przekształceniowa na 30 czerwca 2020 r.
W przypadku podatku od nieruchomości należy śledzić działania konkretnej Gminy.

Jak sobie radzić

Właściciel nieruchomości na początku roku powinien upewnić się, że zapłacił:

- podatek od nieruchomości;

- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;

- opłatę przekształceniową.

Tylko o pierwszej z nich urząd zawiadomi przed upływem terminu płatności.

W związku z tym, że wszystkie opłaty wiążą się z posiadaniem nieruchomości, często mylą się płatnikom. Dochodzi więc do sytuacji, w której adresaci wezwań do zapłaty przekonani są, że opłata (podatek) została już uiszczona.

Właściciel nieruchomości, żeby nie ryzykować powstaniem zaległości, może na początku roku skontaktować się z działem finansowym właściwego urzędu gminy (miasta) celem uzyskania informacji o wszystkich wskazanych należnościach, które musi ponieść do kasy gminy w danym roku. Warto utworzyć sobie szablon przelewu dla opłaty przekształceniowej i użytkowania wieczystego, są to bowiem opłaty w stałej wysokości.

Bartosz Sobieski - autor jest inspektorem w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.).

Ustawa  z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 270)

Polecamy serwis: Sprawy urzędowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Taszyn
  2021-09-11 11:10:00
  Dzień dobry, dostałem pismo datowane 2 sierpnia 2021 mówiące o opłacie przekształceniowej własności gruntów (ustawa z 20 lipca 2018). W pismie tym jest informacja o terminach wnoszenia opłaty: za rok 2019 (2020.02.29), za rok 2020 (2020.06.30) i za następne, w tym 2021 (31 marca). Czy jestem zobowiązany do płacenia tych opłat, skoro dotyczą one czasu przeszłego i nie zostałem poinformowany w czasie umozliwiającym wykonanie takiej opłaty? Jedynym właścicielem mieszkania zostałem w styczniu 2021; wcześniej byłem jego właścicielem w 1/8.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
22 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

1000 plus – dla kogo?

1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Punkty spisowe w placówkach ZUS

Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

Przepisy antylichwiarskie na stałe?

Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

Nowelizacja KPA a odszkodowania

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

Czas pracy - od kiedy?

Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

"Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

Święta Wielkanocne w 2022 r.

Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Spis powszechny do 30 września 2021 r.

Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

Wydziedziczenie – na czym polega?

Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

Alienacja rodzicielska - co robić?

Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?