reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania

Od 7 września 2004 roku obowiązuje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Została uchwalona w celu realizacji przepisu Konstytucji gwarantującego każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu

Kiedy możemy mówić o przewlekłości postępowania?

Zgodnie z ustawą strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy( albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego).

Ustawa nie określa jednoznacznie terminu, w którym sprawa powinna zostać załatwiona. Należy tutaj wziąć pod uwagę okoliczności tj. skomplikowanie sprawy; zachowanie władz właściwych do jej rozpoznania; zachowanie skarżącego; szczególne okoliczności, które mogły wpłynąć na długość postępowania; znaczenie sprawy dla skarżącego.

Osoby uprawnione do wniesienia skargi:

  • Strona - w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i
    w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • Strona lub wnioskodawca- w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • Strona oraz pokrzywdzony- w postępowaniu karnym
  • Strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania - w postępowaniu cywilnym;
  • Skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony - w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • Strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu- w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego;

Właściwość sądu

Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jednakże skargę wnosimy do sądu, przed którym toczy się postępowanie, a on przekazuje ją wyższej instancji.

Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności.

Treść skargi

Skarga powinna spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego ( oznaczenie sądu, wnoszącego i jego adresu, podpis itp.) oraz zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytaczać okoliczności uzasadniających to żądanie.

Skarga może ponadto zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej od Skarbu Państwa.

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych

Postępowanie

Sąd w sprawie skargi wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty jej złożenia.

Sąd może oddalić lub uwzględnić skargę. Orzekając o przewlekłości postępowania sąd może, na żądanie skarżącego, przyznać od Skarbu Państwa/ komornika, odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10.000 złotych.

Podstawa prawna: Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 1798 poz. 1843)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama