| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Jakie podmioty mogą brać udział w postępowaniu cywilnym

Jakie podmioty mogą brać udział w postępowaniu cywilnym

Stronami postępowania cywilnego są powód i pozwany. Nikt inny nie może być stroną postępowania. Jednak w samym procesie może wziąć udział więcej podmiotów. Nie są one stronami ale mają część uprawnień jakie przysługują powodowi i pozwanemu.

W postępowaniu cywilnym oprócz powoda i pozwanego może występować interwenient główny, interwenient uboczny, prokurator, organizacja społeczna, inspektor pracy a także powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumenta.

Powód

Powód to osoba, która wszczyna postępowanie. Inaczej mówiąc jest to ten kto wnosi pozew do sądu, a więc tym samym występuje z jakimś żądaniem. Powodem może być zarówno osoba fizyczna, jak również osoba prawna a także tzw. „ułomna osoba prawna”.

Ułomna osoba prawna to podmiot wymieniony w art. 33 (1) k.c. Jest to zatem jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Do najczęściej spotykanych ułomnych osób prawnych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, wspólnotę mieszkaniową.

Pozwany

Pozwanym jest osoba przeciwko której skierowany jest pozew. To od pozwanego powód chce jakieś świadczenie. Oczywiście przy pozwach o ustalenie albo ustanowienie (np. o rozwód) powód nie chce żadnego świadczenia od pozwanego. Pozwanym jest zatem podmiot przeciwko któremu toczy się postępowanie. Pozwanym podobnie jak powodem może być każdy podmiot prawa cywilnego- osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna.

Interwenient główny

Interwenientem głównym jest osoba, która występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami. Z interwencją główną można wystąpić aż do momentu zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Interwenient główny wytacza powództwo przeciwko obydwu stronom toczącego się postępowania przed sad, w którym toczy się sprawa.

Interwenient uboczny

Interwenientem ubocznym jest ten, kto ma interes prawny w tym aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron. Z interwencją uboczną można wystąpić aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. Interwencja uboczna polega na przystąpieniu do jednej ze stron procesu. W tym celu należy wnieść do sądu stosowne pismo procesowe, w który podaje się swój interes prawny a także to do której ze stron chce się przystąpić.

Prokurator

Prokurator najczęściej występuje w sprawach małżeńskich i sprawach między rodzicami a dziećmi. Jednak zgodnie z przepisami k.p.c. prokurator może wytaczać powództwo na rzecz oznaczonej osoby. Ponadto prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium Nie jest wtedy związany z żadną ze stron. Może zgłaszać wnioski a sąd obowiązany jest doręczać mu pisma procesowe oraz informować go o terminach, posiedzeniach i orzeczeniach.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »